CERTIFICIRANJE EPAL PALET IZVAJAMO PERIODIČNE PREGLEDE KAKOVOSTI IZDELAVE LESENIH IZMENLJIVIH EURO-PALET

CERTIFICIRANJE EPAL PALET
IZVAJAMO PERIODIČNE PREGLEDE KAKOVOSTI IZDELAVE LESENIH IZMENLJIVIH EURO-PALET

Izvajamo tudi periodične preglede o kakovosti izdelave lesenih izmenljivih euro-palet, ki se proizvajajo pod blagovno znamko EPAL®.  55 let je standardizirana euro paleta v evropski industriji pričujoč nosilec tovora. Evropsko paletno združenje European Pallet Association e.V. (EPAL) je bilo ustanovljeno leta 1991 kot krovno združenje licenciranih proizvajalcev in popravljavcev standardnih lesenih ravnih EPAL/EUR-palet in jeklenih EPAL/EUR- boks palet. EPAL je po vsem svetu odgovoren za nespremenjeno in stalno kakovost EPAL-nosilcev tovora in pri tem stavi na neodvisno zunanjo kontrolo kakovosti.

Cilji EPAL-a so, da  evropskemu in svetovnemu gospodarstvu zagotovi razpoložljivost ustreznih in visoko kakovostnih ter izmenljivih nosilcev tovora – izmenljivih standardnih Euro palet z enotnimi kriteriji za izmenljivost.

ZAKAJ SE ODLOČITI ZA EPAL?

Image
Periodični pregledi kakovosti izdelave lesenih izmenljivih euro palet

 

Po vsem svetu brezmejna varnost

EPAL / Euro paleta, ki je označena z zaščitenimi blagovnimi znamkami – znaki/oznakami, je brezmejno varna.

To pomeni za vas varnost na vsej črti
Samo tiste Euro palete, katerih kakovost je kontrolirana, garantirajo blagovne tokove brez motenj po vsem svetu in vse povsod. Tako na nivoju podjetja, kot tudi v mednarodnem prometu – v logistiki, transportu in skladiščenju.

Porok za to je EPAL.

PREDNOSTI:

1.Transport brez težav
Vaše blago prispe varno na cilj.

2.Stabilno skladiščenje
Varnost vašega uskladiščenega blaga je je trajnostna.

3.Optimalna varnost pri delu
Licencirani proizvajalci in popravljalci garantirajo varen promet vaših proizvodov.

4.Izmenjava standardiziranih nosilcev tovora v EPAL – pooling sistemu
Logistika je ena ključnih področij pri optimizaciji transporta in transportne manipulacije ob procesih racionalizacije, zmanjševanju stroškov in dvigu kakovosti storitve/proizvoda.

Izmenjava standardizirane izmenljive EPAL-Euro palete je bistven del tega procesa.

Evropski paletni pool za izmenjavo standardiziranih EPAL-Euro palet
EPAL – pooling sistem

Euro paleta bo kmalu stara 55 let. Z uvedbo Euro palete je bilo revolucionirano področje logistike. In njen zmagoslavni pohod še vedno traja. Je najbolj uporabljan nosilec tovora v logistiki in transportu.

Kakovost ima seveda tudi svojo ceno. Toda razmerje cena/storitev mora biti uglašeno.  Euro – paleta z EPAL zagotovljeno kakovostjo je cenovno v izdelavi nekoliko dražja v primerjavi z navadno nestandardno in neizmenljivo paleto za enkratno uporabo, je pa zaradi svoje izmenljivosti in večkratne uporabe primernejša glede na močan porast kakovostnih zahtev v celotni logistični verigi.

V povezavi z vedno večjim pomenom prevoznih in skladiščnih sistemov v mednarodnem prometu, EPAL-Euro paleta bistveno doprinese k zmanjšanju nepotrebnih stroškov, n.pr. dodatnih stroškov živega dela pri transportni manipulaciji.

EPAL-Euro palete so izdelane ob strogih kontrolah kakovosti in so redno preverjane glede njihove varnosti.

Vse kontrolirane lesene ravne EPAL palete imajo na sredni kocki na vzdolžni strani kontrolno sponko za kakovost z EPAL znakom za kakovost.

EPAL pooling sistem temelji na standardiziranih Euro paletah z zagotovljeno kakovostjo in predstavlja največji svobodni in odprt evropski paletni pool za izmenjavo standardiziranih EPAL-Euro palet.

Na podlagi določenih kriterijev izmenljivosti palet, ki jih predpisujeta EPAL / UIC, se vsakokratna partnerja v izmenjavi sporazumeta in dogovorita med seboj o stroškovno najbolj ugodni izmenjavi »paleta za paleto«, o paletnih kontih za izravnavo, itd.

EPAL je za zagotavljanje enotne kakovosti po vsem svetu zadolžil kontrolno družbo Bureau Veritas. Izvajanje in ocenjevanje nenapovedanih kontrol kakovosti se izvaja neodvisno od EPAL-a in tako tvori osnovo za visoko in enotno kakovost. 

(vir: https://epal.gzs.si/vsebina/EPAL/O-EPAL-u)

KONTAKTIRAJTE NAS

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 475 76 33