KAKOVOST V DOMOVIH ZA OSTARELE IN DRUGIH SOCIALNIH ZAVODIH S STANDARDOM E-QALIN

E-QALIN
KAKOVOST V DOMOVIH ZA OSTARELE IN DRUGIH SOCIALNIH ZAVODIH

Model E-Qalin® je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, ki ga je razvila posebna skupina strokovnjakov s področja socialnega varstva in upravljanja kakovosti. Za  E-Qalin® je značilna operativna naravnanost, ki zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. Na takšen način je v pomoč in podporo tako zaposlenim kot tudi njihovim uporabnikom.

Upravljanje s kakovostjo

Poslovni izziv

Vprašanje, kako zagotoviti optimalno kakovostno življenje odraslim prizadetim osebam je izredno kompleksno in občutljivo. Gre za specifične in občutljive storitve, ki so na eni strani vezane na ljudi v stiski, na zagotavljanje in ohranjanje dostojanstva in spoštovanja varovancev, na drugi strani pa na razvoj socialnih in osebnih kompetenc zaposlenih.

Rešitev

E-Qalin®: Prednosti za vašo organizacijo

Model E-Qalin® je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, ki ga je razvila posebna skupina ekspertov s področja socialnega varstva in upravljanja kakovosti. Za E-Qalin® je značilna operativna naravnanost, ki zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. Na takšen način je v pomoč in podporo tako zaposlenim kot tudi njihovim uporabnikom.

Prednosti, ki izhajajo iz pridobitve E-Qalin® certifikata, vključujejo:

- Boljšo kakovost storitve za uporabnike;
- Večjo motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih;
- Pomoč vodstvu in zaposlenim pri izpopolnjevanju storitev;
- Usposobljenost zaposlenih za razmišljanje o kakovosti, ki je specifična glede na dejavnost;
- Pospeševanje ozaveščenosti o kakovosti v zavodih in socialni politiki;
- Nacionalno in mednarodno primerljivost ustanov.

Zakaj izbrati Bureau Veritas

Vodilni položaj: Bureau Veritas Certification je z več kot 100.000 certifikati podeljenimi 80.000 organizacijam po vsem svetu vodilna certifikacijska hiša v Sloveniji in na svetu. Sodeloval je tudi pri razvoju modela upravljanja s kakovostjo in sheme certificiranja E-Qalin®. Bureau Veritas Certification Slovenija je edina certifikacijska hiša v svetu akreditirana s strani E-qalin GmbH za presojanje in certificiranje po modelu  E-Qalin®

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti. ž

Zagotovljen visok nivo presoj: Bureau Veritas Certification je priznan s strani več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih organov. S temi priznanji je 5.700 visoko usposobljenih presojevalcev zavezanih k vrhunskemu opravljanju svojih storitev. Večina presojevalcev je registriranih pri IRCA (International Register of Certificated Auditors). Visoko strokovnost presojevalcev omogočajo redna šolanja in program vodenja kompetenc presojevalcev.

Mednarodne dobre poslovne prakse: Bureau Veritas je bil izbran kot ponudnik certifikacijskih storitev mnogih svetovnih organizacij, tako da lahko v svojem delovanju črpa vire iz razvejane mednarodne mreže znanj in izkušenj ter jih povezuje s poznavanjem lokalnih razmer in zahtev področja, na katerem deluje.

Dokumentacija modela  E-Qalin®:

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047