Ali ste pripravljeni na novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR?

PDF Image

DOKAŽITE SKLADNOST POSLOVANJA Z UPORABO TEHNIČNEGA STANDARDA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Priročnik povzema odgovore na ključna vprašanja o varstvu podatkov, ki se porajajo ob uvajanju novih zahtev Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (EU 2016/679), ki bo stopila v veljavo maja 2018. 


V njem so opredeljena tudi ključna področja Tehničnega standarda za varstvo podatkov, ki je bil razvit z namenom, da podpre organizacije v procesu digitalizacije, zgradi njihovo zaupanje v uspešno obvladovanje obsežnih baz podatkov in zagotovi skladnost poslovanja z zahtevami GDPR. 


Ključne prednosti uvedbe tehničnega standarda o varstvu podatkov so:


·      Dokazovanje skladnost z zahtevami zakonodaje

·       Zaščita ugleda organizacije

·      Izdelki in storitve, ki izpolnjujejo zahteve odjemalcev

·       Obravnava digitalnih tveganj in priložnosti
trial


Share on :

*obvezna polja