Plovila za rekreacijo

PLOVILA ZA REKREACIJO

Bureau Veritas d.o.o. je pooblaščen klasifikacijski zavod z vsemi potrebnimi pooblastili s strani Republike Slovenije za pregledovanje plovil na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bureau Veritas z dne 24.06.2005 in 141. člena Pomorskega zakonika (Ur. l. RS, št. 26/01, 21/02). Storitev se izvede na podlagi Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Ur. l. RS, št. 25/2008), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Ur. l. RS, št. 3/10), Zakona o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS 30/02) ter tehničnih predpisov Bureau Veritas d.o.o. za plovila do dolžine 24 metrov.