VODENJE IN NADZOR PROJEKTOV

VODENJE IN NADZOR PROJEKTOV

VAŠ IZZIV

Veliki gradbeni projekti so postali zelo kompleksni in tvegani: v okviru zahtevnih pogojev, ki vključujejo neugodne pogoje, zakonske zahteve, roke, stroškovne in sredstvene omejitve, pri čemer investitorji zahtevajo učinkovito in zanesljivo vodenje projektov. Da boste uspešno izvedli projekt, je potrebno v zgodnjih fazah projekta na področjih načrtovanja, pogodbenega sodelovanja, končnega pregleda in zagona, identificirati potencialne težave na področju kakovosti in varnosti ter zmanjšati tveganja za zamude rokov, prekoračitve stroškovne ocene ali terjatev.

NAŠA REŠITEV

Kaj zajema svetovanje pri vodenju projektov v gradbeništvu?

Svetovanje pri vodenju projektov v gradbeništvu zajema nabor storitev, ki omogočajo, da so gradbeni projekti končani v roku, skladno s predvidenimi stroški in po specificiranem projektu. Vključujejo tesno sodelovanje med klientom in dodeljenim Bureau Veritas projektnim vodjem.

Bureau Veritas vam bo zagotovil neodvisno strokovno in tehnično mnenje, ki vam bo pomagalo pri spremljanju učinkovitosti izvajalcev za prihranek časa, stroškov, izboljšanje kakovosti in varnostnih kontrol skozi celotno trajanje gradbenega projekta.

Katere so ključne prednosti?

 • opozarjanje na potencialne zamude in težave;
 • sprejem ustreznih ukrepov za spremljanje in reševanje težav;
 • upoštevanje rokov in stroškovnih okvirjev;
 • ustrezanje zahtevanim specifikacijam in nivojem kakovosti;
 • izogib izgubam in prevzemu odgovornosti.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Izkušnje – Bureau Veritas ima vrsto izkušenj na področju svetovanja pri vodenju projektov tako za javne kot privatne naročnike.

Nepristranost – Ker poslanstvo Bureau Veritas izvira iz zagotavljanja storitev, usmerjenih v družbo, ste lahko prepričani, da so interesi javnosti, klientov in dobro izvedenih projektov v fokusu naših prizadevanj.

Ugled – Bureau Veritas je ena vodilnih certifikacijskih in kontrolnih hiš na svetu. Več kot 74.000 zaposlenih po vsem svetu, dolgoletna tradicija in številne izkušnje so jamstvo za našo kredibilnost in ugled vašega podjetja.

Omrežje – Bureau Veritas ima po vsem svetu preko 75.000 zaposlenih in 1.400 pisarn.

NAŠ PRISTOP

Bureau Veritas združuje ekipo s strokovnim znanjem, ki hitro predvidi potrebe projekta in se odzove s posebnimi in učinkovitimi sredstvi za zmanjšanje zamud in motenj. Ista ekipa upravlja vse vidike gradnje od začetka do konca. Vaš gradbeni projekt je tako zgrajen v skladu z vašimi specifikacijami in v okviru časovnih rokov ter stroškovnega budgeta. Naše storitve lahko vsebujejo enega ali več naslednjih elementov:

Revizija projektne dokumentacije: izvajamo neodvisen pregled načrtovalskih risb in tehničnih dokumentov (računske opombe, opise itd.), da poročamo o njihovi skladnosti s specifikacijami projekta in veljavnimi pravilniki in standardi.

Zagotavljamo neodvisen in občasen pregled: nadzor nad količino in stroški na nizu vnaprej določenih nalog, povezanih z ocenjenim časovnim razporedom, količinskim količnikom (“BOQ”) in stroški obveščanja o stanju dosežkov ali delovnega napredka ter njihovih posledicah in pomoči naročnika za učinkovito spremljanje časa, količine in stroškov v celotnem trajanju projekta.

Zagotavljanje kakovosti/nadzor kakovosti (QA/QC): pregledamo načrt kakovosti in izvajamo inšpekcijske preglede v celotnem postopku gradnje ter pomagamo investitorju oz. lastniku projekta pri preverjanju učinkovitega izvajanja odobrenega načrta kakovosti.

Varnost na gradbišču: V skladu s slovensko zakonodajo mora investitor poskrbeti za varnost in zdravje vseh zaposlenih na gradbišču. Bureau Veritas pregleduje projektno dokumentacijo in izvaja kontrolne preglede, ki se nanašajo na veljavne predpise za zdravje in varnost pri delu.

 • Ali ste gradbeno podjetje?

  Ne, ne izvajamo dejanske gradnje. Med gradnjo predstavljamo naročnika, pri čemer se prepričamo, da projekt poteka v skladu z njihovimi pričakovanji. Ker ne izvajamo dejanske gradnje, ne moremo imeti konflikta interesov in se lahko osredotočimo izključno na interes naše stranke.

 • Kako Bureau Veritas komunicira z drugimi udeleženci projekta?

  Strankam svetujemo o ustreznih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, v zvezi z upravljanjem uspešnosti izvajalca. Tako ne dajemo neposrednih navodil ali ukazov vodji podizvajalca (-ev), podizvajalcem (-ev) ali projektnemu biroju vključenem v projekt, razen v izrecno navedenih posebnih primerih v imenu stranke.