DISTRIBUTERJI ENERGIJE IN PLINA

DISTRIBUTERJI ENERGIJE IN PLINA

Pri gradnji vaše nove in vzdrževanju omrežne infrastrukture vam pomagamo pri zagotavljanju varnosti in skladnosti z zakonskimi predpisi.

VAŠI IZZIVI

Kot upravljalec prenosnega omrežja se morate zavedati potrebe po spreminjajočih se električnih omrežjih, od vlaganja v nove prenosna omrežja, do nadgradnje obstoječih in podaljšanja življenjske dobe vaših trenutnih omrežij. Prav tako morate zagotoviti, da vaša omrežja izpolnjujejo mednarodne standarde za varnost, zanesljivost in skladnost obratovanja.

NAŠE REŠITVE

Nudimo vam storitve, ki vam bodo pomagale pri izgradnji, obnavljanju in vzdrževanju električnih omrežij, hkrati pa vam pomagali pri izpolnjevanju zahtev vaše države glede zanesljivosti oskrbe.

GRADNJA NOVE INFRASTRUKTURE

Z našimi storitvami v fazi gradnje transportne infrastukture zagotavljamo optimizacijo izvedbe in donosnosti vaše naložbe. Naša pomoč pri vodenju projektov, nadzor nad gradnjo in storitve količinskih in kakovostnih prevzemov, so oblikovani tako, da v času gradnje in nadgradnje omrežja zagotovijo varno izvajanje del ter skladnost s predpisanimi standardi in zakonskimi določili.

VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE

Nudimo vam storitve, ki izkoriščajo digitalna orodja in tehnologije za izboljšanje nadzora in vzdrževanja vaših obstoječih prenosnih omrežij. Naše storitve v času remontov in vzdrževanja vam nudijo strokovno podporo pri izvedbi del.