SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM IN ZAHTEVE ISO 14001:2015

Namen

Seznaniti udeležence s sistemom ravnanja z okoljem in z zahtevami standarda ISO 14001:2015.

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sistem ravnanja z okoljem, presojevalcem, svetovalcem in vsem, ki se želijo seznnaiti s SRO in z zahtevami ISO 14001:2015.

Vsebina seminarja

  • Sistem ravnanja z okoljem
  • Standard ISO 14001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
  • Primeri za razumevanje standarda
  • Vaja
  • Zaključna diskusija

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
Junij 18, 2024 09:00 Junij 18, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava