Elaborat atex logo webinar

Webinar Elaborati eksplozijske ogroženosti

Jun. 11 2020

BREZPLAČNI WEBINAR, 11.6.2020 od 11:00 do 12:00

Elaborati eksplozijske ogroženosti

Po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS 41/2016) mora delodajalec za preprečitev eksplozije in zagotovitev varovanja pred njo sprejeti tehnične oziroma organizacijske ukrepe. Celovito mora oceniti vsa tveganja za eksplozijo. Delovne prostore, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere, mora razvrstiti v cone eksplozijske nevarnosti ter zagotoviti elaborat eksplozijske ogroženosti in oceno tveganja za primer eksplozije.

Zagotovitev elaborata je naloga in obveza delodajalca.

Eksplozije potencialno lahko nastanejo v industrijskih obratih, v katerih se dela z gorljivimi plini, vnetljivimi tekočinami (potencialna prisotnost hlapov, par, megle) ali z gorljivimi prahovi.

Med zavezance sodi naftna industrija, petrokemična in kemična industrija, vsa lesno predelovalna industrija, agro živilska proizvodnja, metalurgija, elektro in kovinsko predelovalna industrija, farmacevtska proizvodnja, energetika, del avtomobilske industrije (lakirnice, avtoličarji), distribucija, skladiščenje in uporaba plina …

Delodajalec mora pred začetkom obratovanja v eksplozijsko ogroženih prostorih in ob bistvenih spremembah, ki lahko vplivajo na ukrepe protieksplozijske zaščite, pridobiti certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti.

Nadzor nad izvajanjem določil iz členov Pravilnika o protieksplozijski zaščiti povezanih z zagotavljanjem elaborata eksplozijske ogroženosti izvaja Inšpektorat RS za delo.

Kdaj je potreben elaborat eksplozijske ogroženosti? Kdo je odgovoren za elaborat in kdo ga pripravi? Kaj mora elaborat zajemati?

Odgovore na vprašanja in splošne ugotovitve s presoj skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti vam bo podal gospod Marjan Kreslin, strokovnjak in presojevalec s področja protieksplozijske zaščite.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem seminarju.

Udeležba je brezplačna. Potrebna je le predhodna prijava. Po prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešno opravljeni registraciji (preverite tudi nezaželeno pošto).

E-naslov za dodatne informacije: marketing.slo@bureauveritas.com.

Kontakt predavatelja za vsebinska vprašanja: marjan.kreslin@bureauveritas.com.