Ocena požarne ogroženosti

Strokovni seminar: Izdelava ocene požarne ogroženosti

Jun. 5 2023

Imate že izdelano oceno požarne ogroženosti po zahtevah novega Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti, U. l. št. 180/20, ki določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za izdelavo, stopnje požarne ogroženosti ter predvsem novo metodologijo za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe?

Po zahtevah novega pravilnika je potrebno oceno požarne ogroženosti dopolniti ali spremeniti, ko nastanejo spremembe, ki vplivajo na vrednosti dejavnikov določenih v pravilniku. Novo oceno je potrebno izdelati do najkasneje 17. decembra 2023, ukrepi varstva pred požarom, ki izhajajo iz nove ocene, pa morajo biti izvedeni v enem letu od določitve nove ocene požarne ogroženosti.

Kakšne spremembe prinaša nov pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti?

Tako kot s predhodnim se tudi z novim pravilnikom določa končna stopnja požarne ogroženosti, na podlagi katere se določijo potrebni organizacijski ukrepi varstva pred požarom (periodika posameznih usposabljanj, požarni načrti in načrti evakuacije, požarna straža ...). Število stopenj ocen požarne ogroženosti je šest. Z novim pravilnikom se spreminja predvsem metodologija določanja ocene požarne ogroženosti, ki je v primerjavi s predhodnico bolj podrobna oz. ni možno prilagajanje podatkov z namenom, da bi dobili nižjo oceno požarne ogroženosti in s tem manj potrebnih ukrepov za vpeljavo.

Komu je namenjena nova ocena požarne ogroženosti?

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje »1 Stavbe« in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Torej, po novem se ocena požarne ogroženosti izdela za posamezno stavbo. Ocene požarne ogroženosti pa se lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje »2 Gradbeni inženirski objekti«, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.

V preklicanem pravilniku je bila izdelava ocene požarne ogroženosti odvisna od okolja, v katerem se stavba nahaja, medtem ko je po novem pravilniku ocena požarne ogroženosti odvisna od lastnosti stavbe. Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti je potrebno stavbo najprej klasificirati v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18 ter Tehnična smernica TSG-V-006:2018) ter določiti njeno večinsko namembnost.

  • Kako izdelati oceno požarne ogroženosti?
  • Kateri so dejavniki, ki vplivajo na končno oceno požarne ogroženosti?
  • Od česa so odvisne vrednosti, ki vplivajo na končno stopnjo požarne ogroženosti stavbe?
  • Kateri so ukrepi povezani s končno stopnjo požarne ogroženosti?

Na ta in še mnoga druga vprašanja bomo odgovorili na strokovnem srečanju, ki ga organiziramo 5. junija 2023 preko spleta.

Predavanje bomo izvedli  v ponedeljek, 5. junija 2023 od 9h do 12h. Navodila za povezavo na spletni seminar prejmete po prijavi. 

PROGRAM

09:00 – 09:15

Izdelava OPO, skladno z novim Pravilnikom o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20) – splošno (kakšne so spremembe med starim in novim pravilnikom, kdo jo izdela, do kdaj se mora izdelati, kakšni so ukrepi, do kdaj se morajo izvesti ukrepi, …)

 09:15 – 10:30

Osnovni dejavniki, ki so podlaga za izračun ocene požarne ogroženosti stavbe (O):

  • Dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe (Z)
  • Dejavniki, ki lahko povečajo oceno požarne ogroženosti stavbe (P)
  • Primerjava vpliva dejavnikov za zmanjšanje ocene požarne ogroženosti

10:45 – 11:30

  • Primer izdelave OPO za objekt (večstanovanjski, poslovni, industrijski, ...)

 11:30 – 12:00

  • Pregled požarnega reda ter točke na katere morajo biti upravniki še posebej pozorni

PREDAVATELJA

Uroš Korošec, direktor družbe Bureau Veritas HSE, d.o.o. in strokovnjak področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,

Daniel Vidmar, strokovnjak področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

Komu je strokovni seminar namenjen? Seminar je namenjen upravnikom stavb in vsem zadolženim za varnost in zdravje pri delu v svojih organizacijah.

Cena za udeležbo na strokovnem srečanju: 100 € + DDV na osebo

POSEBNA AKCIJA!

Za dva ali več zaposlenih iz iste organizacije velja za vsako nadaljnjo prijavo 10% popust na kotizacijo.

Za vse dodatne informacije nas pokličite na 01 4757 625. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.