seminar LO-TO

Seminar Lock Out - Tag Out (obvladovanje 

tveganj v proizvodnih procesih)

Nov. 16 2021
torek, 16. november 2021 od 9.00 do 11.30

Tveganja v proizvodnem procesu vključujejo izgubo dragocenih zaposlenih, škodo na opremi, prekinitev proizvodnje, inšpekcijske preglede, neskončne sodne postopke in seveda škodo vašemu poslovnemu ugledu. S pomočjo vzpostavitve varnega postopka dela Lock Out - Tag Out (LO-TO) je mogoče zgornja tveganja močno zmanjšati.

Vabimo vas, da se nam pridružite na prihajajočem seminarju, s pomočjo katerega boste tveganja v proizvodnih procesih učinkoviteje obvladali.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsem zaposlenim, ki so pri svojem delu med servisiranjem, vzdrževanjem ali nastavljanjem opreme izpostavljeni nevarnim virom energije, ki jih stroji uporabljajo v svojem procesu delovanja. Nenamerni zagoni strojev predstavljajo velika tveganja, izpostavljenost tovrstnim nevarnim virom energije pa lahko povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. 

Zakleni in označi oziroma Lock Out - Tag Out (LO-TO) je proces, ki zagotovi, da se oprema ne zažene ali premakne brez opozorila v fazi vzdrževanja ali servisiranja.
 

NA SEMINARJU BOSTE IZVEDELI:
  • kako vzpostaviti ustrezen sistem LO-TO,
  • kdo vse lahko izvaja LO-TO,
  • kako prepoznati tveganja,
  • kaj je potrebno izvesti pred servisiranjem, vzdrževanjem ali nastavljanjem opreme in katere postopke upoštevati,
  • ter kako zagotoviti, da se tveganjem v proizvodnih procesih izognemo.


PO USPEŠNO OPRAVLJENEM SEMINARJU BODO UDELEŽENCI:
  • dobili jasno sliko, kaj je LO-TO postopek, kaj so njegove prednosti, v katerih primerih se ga izvaja ter kako se ga v praksi lotiti,
  • razumeli zahteve zakonodaje glede vzdrževanja delovne opreme ter zakaj je LO-TO postopek pomemben,
  • prepoznali vire energij, ki v procesu vzdrževanja lahko vplivajo na nastanek ter resnost poškodb,
  • se seznanili z opremo, ki se v LO-TO postopku uporabljajo ter
  • katere osebe ter pod kakšnimi pogoji lahko LO-TO postopek izvajajo.
O PREDAVATELJU
Uroš Korošec

Uroš Korošec je direktor Bureau Veritas HSE enote in vodilni inženir za varnost in zdravje pri delu. Ima večletne izkušnje na področju storitev varnosti in zdravja pri delu ter celostnemu svetovanju organizacijam za ureditev različnih problematik na omenjenem področju v izogib kaznim ter odškodninskim zahtevkom. 

Cena seminarja: 75 € (brez DDV)

Kontakt za dodatne informacije in vprašanja: 

E: marketing.slo@bureauveritas.com

 

za prijavo na seminar izpolnite spodnjo prijavnico in na e-pošto boste prejeli vse nadaljne informacije