Posnetek webinarja ISO 45001:2018

Posnetek webinarja
ISO 45001

May. 8 2020

Miran Gašper,
ISO 45001 - POUDARKI PRI NOVEM STANDARDU

Mednarodni standard za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 je izšel marca 2018. Organizacije, ki so certificirane po akreditiranem standardu OHSAS 18001, naj bi do marca 2021 izvedle prehod na novi ISO 45001 standard. Do poteka prehodnega obdobja je še slabo leto dni časa in veliko organizacij že aktivno deluje na uskladitvi sistema vodenja varstva in zdravja pri delu z zahtevami novega ISO 45001 standarda.

Miran Gašper, predavatelj in presojevalec za ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, v webinarju predstavi:

V čemu je novi standard ISO 45001 drugačen od OHSAS 18001? Kaj so glavne spremembe v ISO 45001 glede na OHSAS 18001? Kje so poudarki pri novem ISO 45001? Katere so nove in razširjene definicije, ki jih uporablja standard? Kaj prinaša nova struktura standarda in procesni pristop? Kaj pomeni razširjen pogled na tveganja, nevarnosti in priložnosti? Kako se povečuje vloga najvišjega vodstva v povezavi novim standardom? Vključevanje zaposlenih – ozaveščanje, posvetovanje, sodelovanje? Kako obvladovati preskrbo (dobavitelji, pogodbeniki, zunanji izvajalci)?

Za ogled posnetka izpolnite spodnji obrazec.