Elaborat atex logo webinar

Posnetek webinarja
Elaborati protieksplozijske ogroženosti

Jun. 12 2020

Marjan kreslin,
ELABORATI EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI

Po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS 41/2016) mora delodajalec za preprečitev eksplozije in zagotovitev varovanja pred njo sprejeti tehnične oziroma organizacijske ukrepe. Celovito mora oceniti vsa tveganja za eksplozijo. Delovne prostore, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere, mora razvrstiti v cone eksplozijske nevarnosti ter zagotoviti elaborat eksplozijske ogroženosti in oceno tveganja za primer eksplozije.

Delodajalec mora pred začetkom obratovanja v eksplozijsko ogroženih prostorih in ob bistvenih spremembah, ki lahko vplivajo na ukrepe protieksplozijske zaščite, pridobiti certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti.

Nadzor nad izvajanjem določil iz členov Pravilnika o protieksplozijski zaščiti povezanih z zagotavljanjem elaborata eksplozijske ogroženosti izvaja Inšpektorat RS za delo.

Kdaj je potreben elaborat eksplozijske ogroženosti? Kdo je odgovoren za elaborat in kdo ga pripravi? Kaj mora elaborat zajemati?

Odgovore na vprašanja in splošne ugotovitve s presoj skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti je podal gospod Marjan Kreslin, strokovnjak in presojevalec s področja protieksplozijske zaščite.

Za ogled posnetka izpolnite spodnji obrazec.