CERTIFICIRANJE VAVČERJI

NOVICE

Nepovratna sredstva za pridobitev certifikatov kakovosti

Feb. 15 2021

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv za nepovratna sredstva manjših vrednosti – vavčerje, ki jih lahko mikro, mala ali srednje velika podjetja prejmejo za sofinanciranje različnih storitev. Višina nepovratnih sredstev je do 9.999,99 EUR oz. največ 3 različni vavčerji na leto na organizacijo. Organizacija, ki se odloči za koriščenje vavčerja in odda razpisno dokumentacijo, bo pridobila do 60% sofinanciranja upravičenih stroškov.

Prvi izmed razpisanih vavčerjev je: VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Upravičeni stroški zajemajo stroške priprave na certificiranje in stroške certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave, pridobljene na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS. Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno za certifikate izdane od 1. 1. 2019.

Minimalna višina subvencije za certifikate kakovosti je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12.02.2021: 

Podrobna pojasnila glede oddaje vloge in podpisa pogodbe so opisana v pozivni dokumentaciji na strani 3. Ker boste v primeru odobrene vloge, za podpis pogodbe potrebovali digitalno potrdilo, predlagamo, da si ga, v primeru, da ga še nimate, pravi čas uredite: https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-za-uporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/digitalna-potrdila/

Dodatne informacije glede vavčerjev