NOVICE

Navodila za organizacije,
ki poslujejo v času epidemije

Covid-19

Mar. 24 2020

Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je potrebno v vseh organizacijah, ki poslujejo v času pandemije Covid-19 slediti ustreznim ukrepom.

Naloge delodajalca so:

 1. Nenehno opozarjanje delavcev, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila;
 2. Omogočiti delo od doma v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se ne nujna službena potovanja. Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu v normalnih razmerah obvestiti inšpektorat za delo (prijave.irsd@gov.si) pred pričetkom dela delavca. V primeru, ko delodajalec odredi delo na domu zaradi izjemnih okoliščin kot je npr. pandemija, je treba o tem ravno tako obvestiti inšpektorat, in sicer takoj, ko je to v dani situaciji mogoče, torej lahko tudi že po uvedbi takšnega dela. Obseg obveščanja kakor tudi obrazec nista predvidena, je pa primerno, da obvestilo v smislu ugotavljanja morebitne škodljivosti dela za delavce, ki opravljajo delo na domu, vsebuje:
 • poimenski seznam delavcev;
 • skupno število delavcev, katerim je odrejeno delo na domu;
 • kakšno delo delavci opravljajo na domu;
 • kje se delo opravlja;
 • predvideno trajanje opravljanja dela na domu (zadošča navedba, da se delo na domu opravlja do izteka izjemnih okoliščin; ob morebitnih krajših prekinitvah in ponovnem nastopu v času izjemnih okoliščin ni potrebna ponovna prijava);

3. Nenehno opozarjanje delavcev na higieno:

 • skrbno umivanje rok z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju;
 • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola;
 • preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan;
 • pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust;
 • izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;
 • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma;
 • v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi in poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov;
 • redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.);
 • uporaba osebne varovalne opreme (zaščitna maska, rokavice in očala). Nacionalni inštitut za javno zdravje sicer odsvetuje splošno uporabo zaščitnih mask. Vendar jo mi kot pooblaščena oseba priporočamo, naloga delodajalca je, da poskrbi za varnost svojih zaposlenih v najboljši meri, naloga zaposlenih pa je da upoštevajo njegova navodila in uporabljajo osebno varovalno opremo, ki jim jo je zagotovil.

Vezano na ustrezno varovanje, zaščito v trenutnih razmerah je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Standarde za osebno varovalno opremo:

Preberite več o tem.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info.slo@bureauveritas.com.