circular +

NOVICE

Bureau Veritas predstavlja CIRCULAR+, nov pristop k trajnostnemu razvoju podjetij

Jun. 20 2019

Dne 30.05.2019 je Bureau Veritas Pariz, Francija, uvedel Circular +, nov pristop k trajnosti, ki temelji na celovitem naboru storitev za pomoč podjetjem pri prehodu na poslovni model krožnega gospodarstva.

Trajnost je na prelomnici, saj vlade in podjetja iščejo načine, kako izpolniti zaveze, da ohranijo omejene vire, se borijo proti podnebnim spremembam in zmanjšajo onesnaževanje.

Podjetja se že več let osredotočajo na obvladovanje vplivov na okolje: danes si to želijo preseči z namenom, da bi izpolnili prihodnje regulativne zahteve in presegli pričakovanja kupcev.

Za mnoge to pomeni razumevanje koncepta krožnega gospodarstva - regenerativnega poslovnega modela v katerem se sredstva stalno uporabljajo in reciklirajo.

»V zadnjih letih se je ozaveščenost javnosti o grožnjah, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, dramatično povečala, vlade in podjetja pa se vse bolj osredotočajo na zmanjšanje porabe energije, porabe virov in nastajanje odpadkov ob življenjskem ciklu izdelka ali storitve.

Mnogi se obračajo k poslovnemu modelu krožnega gospodarstva, da bi razumeli in optimizirali porabo energije, pa tudi naravnih virov, kot so les, kovine in minerali.

Krožno gospodarstvo je za podjetja lahko zahtevno, saj od njih pričakuje, da ponovno razmislijo o svojih obstoječih linearnih poslovnih modelih, ki ustvarjajo odpadke na vsaki fazi proizvodnje in potrošnje, ter zahteva nova znanja in spretnosti za oblikovanje izdelkov in postopkov. Uvajanje sprememb je lahko zahtevno predvsem za velika podjetja, ki izhajajo iz tradicionalnih industrij.

Kot vodilno podjetje na področju okoljskega certificiranja in potrjevanja trajnosti, Bureau Veritas s svojimi storitvami podpira in usposablja organizacije vseh velikosti na področju trajnostnega razvoja, presojanja in certificiranja.

“Naš pristop je zmogljiv, prilagodljiv in temelji na standardih kar je najbolj pomembno. Primeren je prav za vsa podjetja in ima vpliv na zaposlene in stranke.”

Storitve Circular + podjetja Bureau Veritas zagotavljajo organizacijam po vsem svetu praktičen okvir za ponovni premislek o svojih procesih.

"Circular + je celovit pristop, ki ponuja storitve presojanja procesov in sistema vodenja, ki organizacijam pomagajo pri obvladovanju njihovih okoljskih in družbenih vplivov,

“Številni izobraževalni, neodvisni produkti za preverjanje in certificiranje podjetjem omogočajo, da se lotijo ​​tako posameznih procesov kot celovitih poslovnih modelov s hitrostjo po meri, razkrivajo vprašanja o dobavni verigi in izboljšajo preglednost. Presoje zagotavljajo način za prepoznavanje vprašanj, poročanje o učinkovitosti kontrol in spremljanje doseganja ciljev skozi čas.”

Standard ISO 14001:2015 za sisteme vodenja ravnanja z okoljem je bistvenega pomena za Circular + pristop; spodbuja pogled na življenjski cikel izdelkov in storitev ter zagotavlja okvir za obravnavanje njihovih vplivov. Bureau Veritas prav tako podpira stranke pri upravljanju z energijo preko usposabljanja, presojanja in certificiranja v skladu s standardom ISO 50001.

Tveganja v zvezi s surovinami se obravnavajo v skladu z namenskimi shemami kot so FSC in PEFC za lesne proizvode ter ASI za aluminij.

Podjetja se danes soočajo tudi s številnimi vprašanji družbene odgovornosti: dve najpomembnejši sta zdravje in varnost ter zagotavljanje uporabe etičnih delovnih praks v celotni dobavni verigi.

Da bi lahko podpiral stranke na navedenih področjih, Bureau Veritas ponuja akreditirano certificiranje po  zahtevah novega standarda ISO 45001 za vodenja varnosti in zdravja pri delu,  lahko izvaja etične presoje (SMETA) in zagotavlja certificiranje družbene odgovornosti (SA8000®).