IFS BROKER bureau veritas

IFS Broker

Standard za posrednike v živilski verigi in izven nje

Sestavni in čedalje pomembnejši del živilske verige so deležniki, ki ne prihajajo fizično v stik z živili, a so aktivno vpleteni v živilsko verigo: posredniki, agenti, zastopniki ali uvozniki.

Varna živila so le tista, pri katerih je v vsaki fazi zagotovljen ustrezen nadzor. Posredniške aktivnosti pri tem niso izjema, zato proizvajalci in trgovci z živili tudi od posrednikov zahtevajo certifikat, ki izkazuje, da so posredniške aktivnosti izvedene na način, ki zagotavlja celostno verigo ohranjanja varnosti živil.

S tem namenom je razvit standard IFS Broker, ki zapolnjuje vrzel med proizvodnjo in distribucijo.

Naša rešitev: Standard IFS Broker

IFS Broker je namenjen presojanju in certificiranju posrednikov, agentov, zastopnikov oz. uvoznikov, ki ne prihajajo fizično v stik z živili za katera so prevzeli odgovornost.

Zahteve standarda zajemajo: 

 • Odgovornost višjega vodstva
 • Sistem vodenja kakovosti in varnosti izdelkov
 • Upravljanje virov
 • Proces načrtovanja in storitev
 • Meritve, analize, izboljšave
 • Zaščita proizvodov. 

Namen in prednosti, ki jih prinaša standard IFS Broker:

Certificiranje po shemi IFS nudi številne prednosti tistim organizacijam, ki si prizadevajo za odličnost v kakovosti, varnosti hrane in zadovoljstvu strank ter iščejo konkurenčno prednost na svojem trgu:

 • Vzpostavitev enotnega sistema ocenjevanja
 • Zagotovitev primerljivosti in preglednosti v celotni dobavni verigi živil
 • Znižanje stroškov in časa, potrebnega za preverjanje kakovosti posrednikov, kar privede do večjega zaupanja v dobavitelje in njihove izdelke
 • Spremljanje skladnosti delovanja s predpisi o živilih
 • Učinkovitejša uporaba virov
 • Izboljšan poslovni ugled posrednika visokokakovostnih in varnih izdelkov
 • Uporaba mednarodno priznane certifikacijske oznake za dokazovanje skladnosti z zahtevami standardov.
 • Sposobnost trgovanja s strankami, ki od dobaviteljev zahtevajo potrdilo o presoji izvedeni s strani neodvisnega zunanjega certifikacijskega organa 
   

Če izvajate dejavnost posredovanja v trgovini z živili, lahko skozi presoje naših strokovnjakov s področja prehrane preverite skladnost vašega poslovanja z zahtevami standarda IFS Broker in v primeru izpolnjevanja zahtev pridobite certifikat, ki bo dokazilo, da zagotavljate pričakovano raven varnosti in kakovosti živil.

Vsi, ki imate tudi svoje lastne skladiščne prostore in/ali organizirate prevoz, te postopke lahko certificirate po standardu IFS Logistic.

Zakaj izbrati Bureau Veritas Certification?

 • Strokovno znanje o prehrani

  Bureau Veritas Certification lahko pomaga vsakemu udeležencu v živilski verigi, da izpolnjuje najvišje standarde kakovosti in varnosti živil.

 • Priznanje

  Bureau Veritas Certificiranje je akreditiran po vsem svetu za standarde sistemov vodenja varnosti živil prek mednarodnega akreditacijskega organa UKAS (BRC) ter DANAK (IFS).

 • Mreža

  Delujemo v več kot 100 državah. Globalna prisotnost pomeni, da lahko naše stranke dobijo dvojno prednost - mednarodno strokovno znanje skupaj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer (jezik, kultura, zakoni, običaji itd.), kar zagotavlja visoko kakovostno presojo.

 • OZNAKA GLOBALNE PREPOZNAVNOSTI

  Certifikat Bureau Veritas je globalno priznan simbol stalne zavezanosti vaše organizacije odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOJANA KLANČAR
PRODAJA CERTIFICIRANJA SISTEMOV VODENJA
01 475 76 74