PONOVNI ZAGON POSLOVANJA Z BUREAU VERITAS

PONOVNI ZAGON POSLOVANJA
Z BUREAU VERITAS

Preverjanje ustreznosti zdravstvenih, varnostnih in higienskih pogojev.

VRNITEV NA DELOVNA MESTA

Prednostna naloga vseh organizacij danes je, da se zaposleni čim prej vrnejo na delovna mesta z ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi in higienskimi pogoji:

 • Zasebna podjetja in javni organi z javnimi prostori in površinami morajo svojim strankam in drugim uporabnikom dokazati izvajanje potrebnih zaščitnih ukrepov.
 • Organizacije industrijskega, gradbenega in storitvenega sektorja potrebujejo načine, s katerimi lahko zaščitijo svoje zaposlene pri delu v vseh delovnih okoljih.

»Ponovni zagon poslovanja z Bureau Veritas« zajema sklop rešitev, ki ustrezajo potrebam vseh gospodarskih panog ob ponovnem zagonu svojega poslovanja. Rešitve obravnavajo tveganja povsod, kjer ljudje živijo in delajo. Zajemajo učinkovito usposabljanje zaposlenih o dobri higienski praksi in preverjanje zaščitnih ukrepov, ali so le-ti  pravilno postavljeni in ustrezno spoštovani.

Bureau Veritas ponovni zagon gospodarstva

POTEK NAŠEGA DELA

 1. OPREDELITEV KRITIČNIH KONTROLNIH TOČK

  Pomagali vam bomo pri pripravi seznama kritičnih kontrolnih točk, ki jih bodo pregledali naši presojevalci. Seznam mora vključevati vsa področja nadzora za zagotavljanje skladnost z dobrimi higienskimi praksami, vzdrževanjem predpisane razdalje in drugimi priporočili pristojnih organov za zagotovitev zamejitve širjenja Covid-19. Pri pripravi seznama lahko uporabite kontrolne sezname Bureau Veritas ali svoje lastne kontrolne obrazce.

  Kontrolne sezname Bureau Veritase je razvila skupina strokovnjakov za zdravje, varnost in higieno na podlagi mednarodnih priznanih dobrih praks in priporočil v zvezi s preventivnimi ukrepi, ki jih je treba uporabiti za varnejši ponovni zagon poslovanja:

  • uvedba in spoštovanje zaščitnih ukrepov,
  • informiranje strank,
  • pogostost čiščenja in razkuževanja,
  • spremljanje skladnosti delovanja z zahtevanimi postopki.
 2. IZVEDBA PRESOJE

  Bureau Veritas ponuja možnost izvedbe presoj na daljavo in presoj na vaši lokaciji. Trenutno je v prvem koraku priporočljiva izvedba presoje na daljavo, ki nam jo omogočajo učinkovita orodja IKT. Kasneje izvedemo presojo na lokaciji, s katero dodatno preverimo izvedbo in učinkovitost vaših zaščitnih ukrepov. Široka mreža presojevalcev Bureau Veritas v 140 državah po vsem svetu omogoča enostavno izvedbo presoj tudi na vseh vaših oddaljenih enotah.
 3. PRIDOBITEV POTRDILA IN OZNAKE

  Po izvedbi preverjanja, ki ga opravi ustrezno usposobljen presojevalec, vam v primeru skladnosti Bureau Veritas izda oznako. Odločite se lahko za standardno oznako Bureau Veritas ali personalizirano oznako v skladu s pravili Bureau Veritas.
   
  Safeguard label

  4. OBJAVA POROČIL IN OZNAK

  Rezultati presoj bodo objavljeni na skupnem portalu, na katerem bo Bureau Veritas zagotovil redno spremljanje objavljenih podatkov in preverjanje njihove veljavnosti. Poročila in pridobljene oznake boste lahko objavili tudi na svojih spletnih straneh.

Uporabnikom prijazna platforma za registracijo prek spleta. Na portalu bodo navedena spletna mesta vseh prejemnikov oznak.

Ponovni zagon poslovanja koraki končna

Ponudba ostalih rešitev, ki vam bodo v pomoč pri okrevanju po krizi Covid-19