Vodenje poslovanja v novi realnosti

VODENJE POSLOVANJA V »NOVI REALNOSTI«

Covid-19 predstavlja neprimerljivo krizo, ki je prizadela vse države, organizacije in ljudi ter spremenila način našega življenja. Čeprav se je naša nova realnost začela v začetku letošnjega leta, številne organizacije še dolgo ne bodo razumele posledic nastale krize. Kako obvladovati vse več tveganj, ki se bodo pojavila v naslednjih mesecih, in obenem izkoristiti nove priložnosti?

Epidemija je ustvarila za organizacije in zaposlene nove razmere. Zahteve po zaščiti zaposlenih pred širjenjem okužb na delovnem mestu. Zahteve po predvidevanju in ustreznem obvladovanju tveganj. Zahteve po trajnostnem pristopu in krožnem gospodarstvu. Zahteve po ponovnem premisleku o globalnih dobavnih verigah. Propad pisarn … Razmišljanja, ki nas vodijo v novo realnost in jim je skupno le eno dejstvo: sprememba brez primere. 

V Bureau Veritas smo skozi vse leto podpirali svoje stranke. Spomladi v času zaprtja poslovalnic smo  organizacijam nudili brezplačna usposabljanja preko spleta in presoje na daljavo. Ob ponovnem zagonu poslovanja smo ponudili storitev preverjanja ustreznosti varnostnih, zdravstvenih in higienskih pogojev in označevanje Safeguard.

Danes v celoti podpiramo organizacije in se prilagajamo novemu načinu delovanja s prilagojenimi storitvami presoj, certificiranja in usposabljanja na daljavo. Na daljavo izvajamo tudi druge preglede in preizkuse, kjer narava storitev to omogoča. Naše nove rešitve zagotavljajo organizacijam strukturiran način ocenjevanja njihovega trenutnega stanja in razvoj celovitih načrtov za obvladovanje tveganj in priložnosti v prihodnje.

DANES V OSPREDJU: PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE

SHORT-TERM: ALL EYES ON BIOSAFETY AND HEALTH HAZARDSZahteva, ki je obremenila poslovanje vseh organizacij, je skrb za preprečevanje prenosa okužbe na delovnem mestu. Organizacije so se morale »čez noč« spoprijeti z izzivi zagotavljanja ustreznih higienskih pogojev, ki so bili do tedaj omejeni le na bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

Rešitev preverjanja ustreznosti varnostnih, zdravstvenih in higienskih pogojev ter označevanje Safeguard organizacijam pri tem pomaga, da organizacije dokazujejo svojo zavzetost in upoštevanje smernic najboljše prakse pri zagotavljanju varnega delovnega okolja za zaposlene in stranke.

 Številne organizacije so v zadnjih mesecih spremenile svojo delovno prakso, prilagodile interne pravilnike in uvedle delo od doma. V času zaprtja poslovalnic in šol se je veliko družin soočilo s stisko zaradi usklajevanja potrebnih obveznosti, ki jih je prineslo delo in šolanje od doma. Nepričakovane razmere in negotovost je pri številnih zaposlenih povzročila stres in tesnobo, česar delodajalci ne smejo spregledati. Dosedanje zahteve področja varnosti in zdravja pri delu so bile omejene na fizične nevarnosti, ki pretijo na delovnem mestu. Bureau Veritas danes spodbuja organizacije, da s pristopi, namenjenimi reševanju vseh vrst tveganj na delovnem mestu, presežejo osnovne zakonske zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu tudi na področju duševnega zdravja.

NARAŠČAJOČE SKRBI: KIBERNETSKI NAPADI IN VARNOST PODATKOV

Vodenje poslovanja v novi realnosti 3Prekinitev poslovanja in kasneje porast dela od doma je v 2020 privedla do porasta kibernetskih napadov na organizacije. Ker se epidemiološka situacija ne umirja in organizacije ponovno uvajajo delo od doma, postaja tveganje dodatnega porasta kibernetskih napadov vse večje. V organizacijah, kjer uporabljajo zaposleni svoje lastne elektronske naprave ali dostopajo do novih orodij, narašča tudi nevarnost zlorabe osebnih podatkov.

Številne organizacije iščejo rešitve, kako novo nastala tveganja obvladovati. Bureau Veritas nudi nabor rešitev, ki organizacijam pomagajo razumeti hitro razvijajoči se svet informacijske varnosti in varnosti osebnih podatkov. Z uvedbo strogega sistema ocenjevanja in obvladovanja novih tveganj, s katerimi se soočajo, ter uvedbo ustreznega komuniciranja med zaposlenimi, se organizacija lahko izogne oškodovanju ugleda, ki izhaja iz kršitve informacijske varnosti ali zlorabe osebnih podatkov.

PRIPRAVA NA NASLEDNJO KRIZO: NEPREKINJENO POSLOVANJE

Neprekinjeno poslovanjeVečina kratkoročnih ukrepov organizacij je osredotočena na spopadanje z neposrednimi   tveganji obstoja in ugleda organizacije: na kratko, kako še naprej poslovati in preživeti. Uspevati »v naši novi realnosti« pa pomeni gledati širše od teh neposrednih tveganj ter preoblikovati poslovne modele in izkoristiti nove priložnosti

Organizacije morajo na novo zasnovati dobavne verige, da bi se pripravile na naslednjo krizo in zagotovile neprekinjeno poslovanje. Če je bil poudarek v zadnjih 20 letih na globalizaciji, je danes v ospredju trdoživost. Zdaj je čas, da organizacije preoblikujejo svoj načrt neprekinjenega poslovanja ter v analizo tveganj vključijo tveganje zaprtja poslovanja dobaviteljev in/ali motenj v prodaji. Rešitve usposabljanja in certificiranja po sistemu neprekinjenega poslovanja pomagajo organizacijam zmanjšati izgube zaradi motenj v poslovanju. Uporabljajo se lahko za prepoznavanje področij tveganja, uvajanje nadzora in učinkovito dodeljevanje odgovornosti.

 

POMEMBNEJŠE KOT KADARKOLI PREJ: ZADOVOLJSTVO STRANK

Zadovoljstvo strankZaradi ekonomskega vpliva pandemije so bile organizacije prisiljene, da na trgu v odnosu do konkurence nastopijo agresivneje in znižajo stroške, da bi zagotovile svoje preživetje. Zmanjšanje števila zaposlenih pa predstavlja tudi tveganje, če organizacije obenem ne razmislijo o tem, kako zagotoviti enako raven kakovosti storitev za stranke.

V tem težkem obdobju je bistven odločen pristop h kakovosti izdelkov in storitev za stranke s posebno osredotočenostjo na zadovoljstvo strank. Pri tem je treba upoštevati novo strukturo poslovanja, pristop ustrezno prilagoditi in z njim seznaniti vse zaposlene.

 

 

DOLGOROČNI UGLED: OKOLJSKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Družbena in okoljska odgovornostEno ključnih področij, ki se je dodatno okrepilo v času krize Covid-19, je iskanje ustreznih   načinov trajnostnega delovanja. Organizacije morajo na ustrezen način prikazati svojo   okoljsko in družbeno odgovornost. Čeprav gre za dolgoročnejši cilj poslovanja, bodo   organizacije, ki že danes posegajo po trajnostnih načinih delovanja, izboljšale svoj ugled v   očeh kupcev, ki se vse bolj odločajo za družbeno in okoljsko odgovorne ponudnike.

 Circular+ je zbirka rešitev Bureau Veritas, ki gradi uspešen model krožnega   gospodarstva z nizom korakov za trajnostne rešitve. Organizacijam ponuja način, da   svoje procese korak za korakom preoblikujejo in tako postopoma utrdijo svojo zavezo   krožnemu gospodarstvu. Paleta storitev presojanja in certificiranja organizacijam   omogoča, da se s primerno hitrostjo lotijo tako posameznih procesov kot tudi celotnih   poslovnih modelov, razkrivajo probleme v dobavni verigi in izboljšujejo transparentnost.

ZA DANES IN PRIHODNOST: TUKAJ ZA VAS

Biološka varnostKriza je organizacije privedla do tega, da so bile primorane celovito preučiti svoj pristop k obvladovanju tveganj. Številnim so pri tem pomagale rešitve Bureau Veritas.

Naša mreža z več kot 8.000 izkušenimi presojevalci je na voljo za potrebe organizacij vseh velikosti in panog po vsem svetu. Globalna prisotnost je v težkem času krize številnim organizacijam ključnega pomena, saj jim naše rešitve lahko pomagajo pri spoprijemanju z izzivi kjerkoli in kadarkoli se pojavijo. Prilagajamo se trgu in organizacijam zagotavljamo globalne programe presojanja, certificiranja in usposabljana v takšnem časovnem okvirju, kot ga zahtevajo naše stranke. S tem organizacijam po vsem svetu pomagamo, da nenehno izboljšujejo skladnost svojega delovanja z zahtevami na področju kakovosti, okolja, varnosti in zdravja ter družbene odgovornosti. Za danes in prihodnost.