Zelene rešitve za zeleno prihodnost

Strokovni dogodek

ZELENE REŠITVE ZA ZELENO PRIHODNOST

Jun. 3 2021
S trajnostnim poslovanjem do konkurenčne prednosti - zakaj in kako?
BREZPLAČNI SPLETNI DOGODEK
3. junij 2021 od 9.30 do 14.30

Okoljski, družbeni in v zadnjem letu tudi epidemiološki izzivi spodbujajo vse več organizacij k razmišljanju o novih rešitvah poslovanja, ki v ospredje delovanja postavljajo trajnostni vidik. To spodbuja tudi strategija trajnostnega razvoja EU, ki z evropskim zelenim dogovorom (EU Green Deal) postavlja časovnico za vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Da bi dosegli podnebno nevtralnost bo potrebno ukrepanje vseh panog gospodarstva. EU zagotavlja 100 milijard evrov sredstev pomoči vsem tistim, ki jih bo prehod na zeleno gospodarstvo najbolj prizadel.

Kako spremeniti okoljske in družbene izzive v priložnosti, ki nam bodo omogočile postopen prehod našega delovanja v trajnostno gospodarstvo? Ali ponuja strateški pristop k trajnostnemu poslovanju organizacijam konkurenčno prednost na trgu? Ali trajnostno poslovanje organizacij, ki gredo ob okoljski in družbeni odgovornosti še dlje, vpliva na njihov ugled in pripomore k izboljšanju poslovne uspešnosti?

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem spletnem dogodku, kjer bomo predstavili trende na področju trajnostnega razvoja, trajnostno strategijo EU in izhodišča evropskega zelenega dogovora. Predstavili vam bomo zelene rešitve, ki bodo doprinesle k zeleni prihodnosti in olajšale vašo pot trajnostnega poslovanja. Strokovnjaki različnih področij trajnostnega poslovanja pri Bureau Veritas, priznani zunanji predavatelji ter predstavniki iz prakse, ki so v svoje poslovanje že uspešno implementirali trajnostno transformacijo, bodo prikazali praktične trajnostne rešitve in pot do njih.

4 tehtni razlogi 2

 

PROGRAM

 • Peter Bele, Vodja storitev trajnostnega razvoja, Bureau Veritas, d.o.o.: Uvodni pozdrav  
 • Mag. Violeta Bulc, kuratorka Ekocivilizacije: Ekocivilizacija in zelena agenda
 • Mark Fraser, Innovation and sustainability business development manager, Bureau Veritas Group: Global sustainability best practises, trends and contribution of Bureau Veritas to sustainable world
 • Gregor Simonič, predavatelj in vodilni presojevalec, Bureau Veritas, d.o.o.: Učinkovit ogljični management organizacije
 • Izidor Šolar, LTH Castings d.o.o.: Praktični primer ogljičnega upravljanja
 • Dr. Janko Remec, predavatelj in vodilni presojevalec za ISO 14001 in ISO 50001, Bureau Veritas, d.o.o.: Prednosti energetskih pregledov in stanje v Sloveniji
 • Dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica področja Trajnost, kakovost in varnost, Petrol d.d.: Trajnostne rešitve v Petrol d.d.
 • Simona Lesar, pooblaščenka za varstvo okolja in varnostni menedžer, Steklarna Hrastnik d.o.o.: Verificirano trajnostno poročilo
 • Marko Majer, vodja certificiranja prehrambnih izdelkov, Bureau Veritas, d.o.o.: Zelena veriga oskrbe s hrano
 • Tadeja Kvas Majer, višja sekretarka, MKGP: Predstavitev ukrepov MKGP za živilsko panogo in perspektiva EU glede zmanjševanja izgub in odpadne hrane
 • Martin Žvanut, Vouk d.o.o.: Kje lahko pričakujemo EU sredstva? Pasti in priložnosti
 

PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNI STROKOVNI DOGODEK Z VPISOM SVOJIH PODATKOV V SPODNJI OBRAZEC: