IFS Global Markets Nova izdaja

News

Nova izdaja programa

IFS GLOBAL MARKETS FOOD

Mar. 3 2023

V začetku letošnjega leta je bila objavljena nova, 3. verzija programa IFS Global Markets Food. Nova verzija se bo lahko uporabljala od 1. julija 2023 dalje; njena uporaba pa bo obvezna obvezna od 1. oktobra 2023.

Kakšne spremembe prinaša nova izdaja programa IFS Global Markets Food?

Nova izdaja programa IFS Global Markets Food je usklajena s procesnim in proizvodnim pristopom IFS ter poudarja pristop ocenjevanja po sledi. Prilagojena je zahtevam v obnovljenem Codex Alimentarius-u in posodobljeni zakonodaji.

S temi spremembami in skozi petnajst novih zahtev, ki so del nove verzije, je za podjetja, ki uvedejo program IFS Global Markets Food, dodatno olajšan prehod v certificiranje po standardu IFS Food.

V novo verzijo programa IFS Global Markets Food so vključene tudi smernice, ki bistveno olajšajo razumevanje in vpeljevanje zahtev programa ter omogočajo enostavnejše preverjanje skladnosti.

Celovitost zahtev je izboljšana, saj so nekatere zahteve razdeljene in bolj usklajene z različnimi ravnmi ocenjevanja.