SISTEMI VODENJA VARNOSTI ŽIVIL IN VLOGA VODSTVA

Namen

- Razumeti nove / spremenjene zahteve standarda IFS Food verzija 8 in standarda FSSC v6, relevantne za vodstvo​; 

- Osvežiti vlogo ter odgovornost vodstva pri izpolnjevanju posameznih zahtev​; 

- Razumeti, kaj je kultura varnosti hrane, kako jo meriti in izboljševati. 

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjem najvišjemu vodstvu, odgovornim za sisteme vodenja varnosti in kakovosti živil, vodjem in članom HACCP skupin, lastnikom/skrbnikom procesov v podjetju ter vsem ostalim na vodstvenih funkcijah. 

Vsebina seminarja

Standardi za varnost živil v novih izdajah predpisujejo, da mora najvišje vodstvo podjetja definirati in vzdrževati jasen načrt za razvoj in stalno izboljševanje kulture varnosti hrane. 

Vsebina:

- IFS Food v8 – novosti relevantne za vodstvo.

- FSSC v6 – novosti relevantne za vodstvo.

- Vloga ter odgovornosti vodstva pri izpolnjevanju posameznih zahtev.

- Kaj je kultura varnosti hrane.

- Razvoj kulture varnosti hrane v podjetju.


Usposabljanje izvajamo za zaključene skupine na sedežu podjetja. Datum seminarja

V pripravi.