Atex usposabljanje

Program izobraževanja s področja protieksplozijske zaščitevarno delo v conah eksplozijske nevarnosti

Dec. 2 2021
komu je namenjen?

Izobraževanje je namenjeno tistim delavcem, ki se stalno oz. občasno nahajajo v potencialno eksplozijsko ogroženih prostorih. Od njih se pričakuje ustrezno znanje o ogroženosti objektov v katerih delajo ali so lahko občasno prisotni zaradi potencialnih eksplozij, varnostnih ukrepih v conah eksplozijske nevarnosti in o možnih virih vžigov, ki se lahko pojavljajo pri izvajanju del. Program je prirejen delavcem, ki morajo imeti splošna znanja s področja protieksplozijske zaščite, predvsem s področja varnega dela v conah eksplozijske nevarnosti.

Poudarek se daje prepoznavanju nevarnosti za pojavljanje eksplozivnih atmosfer, potencialno pojavljanje virov vžiga in škodljivim posledicam potencialnih eksplozij na zaposlene in okolico.

Izobraževanje temelji na zahtevah točke (1), 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti Ur.l. RS, št.41/2016.

program

Zakaj protieksplozijska zaščita

Prepoznavanje nevarnosti za pojav potencialnih eksplozij v delovnem okolju

Primeri, vzroki in posledice eksplozij

Predstavitev kratkih filmov s komentarji

Zakonske zahteve na področju protieksplozijske zaščite

Obrazložitev zahtev predpisov s področja protieksplozijske zaščite

Osnove protieksplozijske zaščite

 • Pogoji za nastanek eksplozivne atmosfere, lastnosti nevarnih snovi
 • Ocena pojava eksplozivne atmosfere, definicije con eksplozijske nevarnosti

Ukrepi protieksplozijske zaščite

 • Ukrepi za preprečevanje nastanka eksplozivne atmosfere
 • Ukrepi za preprečevanje virov vžiga
 • Ukrepi za preprečevanje škodljivih posledic potencialnih eksplozij na zaposlene in okolico
 • Organizacijski ukrepi protieksplozijske zaščite
 • Označevanje, dovoljenja za delo, priprava in izvajanje del v conah eksplozijske nevarnosti, ukrepanje v sili.

Elaborat eksplozijske ogroženosti

Varno izvajanje del v conah eksplozijske nevarnosti

 • Sistem dokumentov za varno izvajanje del
 • Osebna varovalna oprema
 • Delovno orodje in priprave
 • Izvajanje vročih del

Zahteve za opremo namenjeno uporabi v conah eksplozijske nevarnosti

 • Prepoznavanje opreme primerne za uporabo v conah eksplozijske nevarnosti
 • Električna oprema
 • Neelektrična oprema
 • Označevanje opreme namenjene uporabi v eksplozijsko ogroženih okoljih

Zahteve za vzdrževanje vgrajene opreme v conah eksplozijske nevarnosti

 • Zahteve za vzdrževanje
 • Dokumenti vzdrževanja - zapisi
 • Izvajanje in izvajalci pregledov

     1. Začetni pregledi

     2. Periodični pregledi

Teme iz prakse za prakso

Izmenjava izkušenj

Opombe: Po opravljenem izobraževanju slušatelji prejmejo potrdila o udeležbi na izobraževanju.
Slušatelji, ki pristopijo preverjanju znanja in zadovoljivo opravijo preverjanje prejmejo potrdila o opravljenem preverjanju znanja s področja protieksplozijske zaščite za delavce, ki delajo ali so lahko prisotni v eksplozijsko ogroženih prostorih pogosto ali le izjemoma.

predavatelja

Usposabljanje bosta izvedla: Marjan Kreslin in Franc Udovč, nadzorna inženirja za področje protieksplozijske zaščite v Bureau Veritas Slovenija d.o.o.

Datum usposabljanja in lokacija

Celodnevno usposabljanje bo potekalo dne 02.12.2021 v prostorih Hotela M, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Cena usposabljanja za udeleženca: 255 EUR (brez DDV).

ZA PRIJAVO NA SEMINAR IZPOLNITE SPODNJO PRIJAVNICO IN NA E-POŠTO BOSTE PREJELI VSE NADALJNJE INFORMACIJE