Webinar Dr Matej TUŠAK

Posnetek webinarja
Stres in tehnike zmanjševanja anksioznosti

Apr. 21 2020

Dr. Matej Tušak,
STRES IN TEHNIKE ZMANJŠEVANJA ANKSIOZNOSTI ZARADI NEGOTOVOSTI IN OSAME

Matej Tušak je športni psiholog in profesor na Fakulteti za šport, kjer predava občo psihologijo in psihologijo športa. Predava tudi na podiplomskem študiju Medicinske fakultete, na univerzah v Zagrebu, Splitu, Skopju, Mostarju, Trstu in Celovcu. Ukvarja se tudi s psihološkim svetovanjem posameznikom z najrazličnejšimi težavami, sodeluje z različnimi podjetji, manegerji, vodstvenimi delavci in ljudmi z vsakdanjimi težavami. V zadnjem času pa skuša znanje iz sveta vrhunskega športa prenesti tudi med manegerje in podjetnike.

Spoznali ste ga na Dnevu kakovosti 2018. Na spletnem srečanju je govoril o stresu in tehnikah zmanjševanja anksioznosti zaradi negotovosti in osame. Na koncu je za udeležence izvedel kratko sprostitveno tehniko.

Za ogled posnetka izpolnite spodnji obrazec.