Posnetek webinarja Obvladovanje tveganj, informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje

Posnetek webinarja
Neprekinjeno poslovanje

Mar. 19 2020

Dr. Robert Brumnik,
OBVLADOVANJE TVEGANJ, INFORMACIJSKA VARNOST IN NEPREKINJENO POSLOVANJE

Informacije pomenijo vrednost za organizacije, zato je za uspešno, nemoteno in neprekinjeno poslovanje ključnega pomena zagotoviti ustrezno informacijsko in kibernetsko varnost infrastrukture. Uporaba standardov s področja informacijske in kibernetske varnosti ter njihova nadgradnja s sektorsko specifičnimi standardi pomeni za sistem upravljanja obvladovanje tveganj ter doseganje večje robustnosti informacijske in kibernetske infrastrukture.
 
To še zlasti velja za kritično infrastrukturo in avtomobilsko industrijo, kjer podjetja dnevno izmenjujejo veliko količino občutljivih podatkov, ki jih je treba zaščititi pred krajo, izgubo ali manipulacijo. V dobi digitalizacije je informacijska varnost odločilen dejavnik pri ohranjanju konkurenčnosti. Dobavitelj ali ponudnik storitev mora strankam zagotoviti, da bodo njihove informacije ohranile zaupnost, celovitost in razpoložljivost.
 
Seminar je vodil dr. Robert Brumnik, presojevalec sistemov vodenja in ISO 27001 LAC Lead Tutor. Predstavili je ključne standarde s področja informacijske in kibernetske varnosti. Na webinarju je posebno pozornost namenil tudi sistemu neprekinjenega poslovanja, ki je organizacijam v veliko pomoč pri obvladovanju nepredvidljivih situacij.

Za ogled posnetka izpolnite spodnji obrazec.