Posnetek webinarja Energetski pregledi

Posnetek webinarja Energetski pregledi

May. 20 2020

Dr. Janko Remec, 
Energetski pregledi

Energetski zakon EZ 1 (U. l. RS št. 17/2014) skladno z zahtevami direktive 2012/27/EU zavezuje vse velike gospodarske družbe k izvedbi obveznih energetskih pregledov. Energetski pregled je potrebno izvesti na vsaka štiri leta in o njegovi izvedbi poročati Agenciji za energijo. Velike družbe so morale prve energetske preglede opraviti do konca leta 2017 in zakonodajalec danes od zavezancev zahteva dokazilo o izpolnitvi obveznosti.

Dr. Janko Remec, predavatelj in vodilni presojevalec za ISO 14001 in ISO 50001 je na webinarju delil sledeče vsebine:

  • namen energetskega pregleda,
  • obseg in vsebina energetskega pregleda,
  • zbiranje podatkov in meritve,
  • analiza podatkov in zanesljivost oskrbe (Sankey-ev diagram),
  • priprava in ocena ukrepov, izdelava prioritetne liste.

Za ogled posnetka izpolnite spodnji obrazec.