Aluminium ASI Performance CER

News

Podeljen prvi certifikat ASI Performance v Sloveniji

Sep. 2 2020

Skupina Impol je prejela prvi certifikat ASI Performance v Sloveniji za odgovorno pridobivanje in proizvodnjo aluminija ter izdelkov iz aluminija v Slovenski Bistrici. Dejavnosti objekta vključujejo načrtovanje in proizvodnjo valjanih, ekstrudiranih in vlečenih polizdelkov iz aluminijevih zlitin, ki so namenjeni uporabi v farmacevtski, živilski, transportni, gradbeni, letalski in vesoljski industriji ter v drugih panogah. Presojo je izvedel Bureau Veritas, neodvisna akreditirana certifikacijska hiša združenja ASI.

Kaj je združenje ASI?

Združenje ASI je neprofitna organizacija, ki združuje podjetja, ki se ukvarjajo z aluminijem ali uporabljajo izdelke iz aluminija. V združenje so včlanjeni proizvajalci celotne verige proizvodnje aluminija, ponudniki boksita in glinice, proizvajalci primarnega aluminija in proizvajalci aluminijevih polizdelkov ter tudi končni uporabniki polizdelkov iz aluminija. Prav tako so člani združenja civilne iniciative, vladne ali nevladne organizacije, ki se trudijo ponovno vzpostaviti okoljsko ravnovesje in trajnostno ravnanje povezano z aluminijsko industrijo.
 

ASI

 

Zakaj je bilo združenje ASI ustanovljeno?

Poslanstvo združenja je uvesti zahteve po trajnostnem razvoju in družbeno odgovornem ravnanju v organizacije, ki delujejo v predelovalni verigi pridobivanja izdelkov iz aluminija. Združenje ASI si prizadeva prepoznavati in vzpodbujati odgovorno pridobivanje in proizvodnjo aluminija in izdelkov iz aluminija. Več o združenju ASI

Kaj dokazuje certificiranje skladnosti  s standardom ASI Performance?

Pridobljen certifikat ASI Performance dokazuje, da so certificirana podjetja družbeno odgovorna, skrbno ravnajo z okoljem, zagotavljajo trajnostni razvoj ter skrbijo za varnost in zdravje zaposlenih. Dokazujejo tudi, da spoštujejo človekove pravice, da zmanjšujejo negativne vplive na okolje, da pospešujejo recikliranje in zmanjšuje porabo energentov. Pomemben del skladnosti je tudi trajnostno poslovanje.

Seznam certificiranih članov ASI

Andrej Kolmanič, izvršni direktor skupine Impol, je ob prejemu certifikata povedal:

»Ponosni smo, da smo prejeli certifikat ASI. Dokazuje našo zavezanost k odgovorni proizvodnji izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Za skupino Impol trajnostni razvoj pomeni odgovorno upravljanje, obvladovanje naših družbenih in okoljskih vplivov na ekosisteme, skupnosti in ljudi ter spodbujanje učinkovitosti virov v naših izdelkih in procesih.«

Čestitke družbi Impol!