ISO 22000

NOVICE

Podaljšano obdobje prehoda na novo izdajo ISO 22000

Feb. 22 2021

Zaradi pandemije Covid-19 in z njo povezanih ukrepov se podaljšuje obdobje prehoda na novo izdajo standarda ISO 22000:2018, sistema vodenja varnosti živil (SVVŽ), ki živilskim organizacijam omogoča prepoznavanje in nadzor tveganj pri proizvodnji živil. Po prvotnem planu bi se prehodno obdobje zaključilo junija 2021, zaradi razmer pa je prehodno obdobje podaljšano do 31. decembra 2021. Predstavniki prehrambne verige po vsem svetu so s tem dobili dodatnih 6 mesecev, da se lahko pripravijo na zahteve nove izdaje standarda.

Spremembe in nove zahteve posodobljene različice ISO 22000

Posodobljen standard ISO 22000 je bolj kot njena predhodna različica usmerjen v vodstvo organizacije z namenom, da bi zagotovil popolno vključenost zahtev standarda v vse poslovne procese organizacije. Struktura ISO 22000 je zasnovana na najvišji strukturi ISO 9001 (HLS), kar SVVŽ omogoča integracijo z drugimi sistemi vodenja. Organizacije bodo morale upoštevati kontekst svojega poslovanja in opredeliti notranje ter zunanje dejavnike, ki vplivajo nanje (npr. kultura podjetja, vzorci potrošnje strank, spreminjanje tehnologij). Najvišje vodstvo bo odgovorno za učinkovitost SVVŽ in zagotoviti bo moralo vso podporo ter vire, potrebne za nenehne izboljšave.

Ključno področje, ki ga obravnava nova izdaja ISO 22000, je tudi obvladovanje tveganj. Organizacije bodo morale prepoznati tveganja, ki bi lahko vplivala na delovanje SVVŽ, in sprejeti ukrepe za njihovo zmanjšanje. Načrti za obvladovanje nevarnosti bodo morali upoštevati operativne predpogojne programe (Operational Prerequisite Programs OPRP) in kritične nadzorne točke (Hazard Analysis Critical Control Points HACCP) za analizo nevarnosti, kategoriziranje tveganj in vzpostavitev nadzora. Obvezni bodo tudi dodatni koraki za identificiranje nevarnosti, vključno z zbiranjem informacij o surovinah, končnih izdelkih ter načinih distribucije in dostave.

Posodobljeni standard poleg običajnega spremljanja, merjenja in analiziranja poudarja tudi potrebo po redni oceni SVVŽ. Notranji in zunanji presojevalci bodo morali redno preverjati, ali so procesi SVVŽ jasno opredeljeni in učinkoviti, ter ugotoviti, ali dajejo dobre rezultate. O rezultatih presoje bo treba poročati ustreznim vodstvenim skupinam in skupinam za varnost hrane, vse informacije pa morajo biti dokumentirane, s čimer se dokazuje izvajanje in učinkovitost SVVŽ.

PODPORA ORGANIZACIJAM V ČASU PREHODA

Glede na trenutno situacijo nudi Bureau Veritas certificiranim organizacijam različne možnosti prehoda. Presoja za prehod na nov standard se lahko izvede med napovedano kontrolno ali recertifikacijsko presojo. Čeprav to podaljša trajanje in obseg presoje, lahko organizacija s tem opravi obe presoji hkrati, pri čemer se izognejo večkratnim obiskom presojevalcev. V določenih okoliščinah in pod dogovorjenimi pogoji lahko Bureau Veritas izvede tudi presojo na daljavo.

VEČ O KORISTIH ISO 22000

Preverite ponudbo naših seminarjev

Preberite tudi pomen nove strategije EU »Od vil do vilic« za prehrambno industrijo