Bureau Veritas se uvršča na 1. mesto na področju #trajnosti v svojem tržnem sektorju.

News

Bureau Veritas se uvršča na 1. mesto na področju trajnosti v svojem tržnem sektorju

Sep. 20 2022

Vigeo Eiris, vodilna bonitetna agencija za okolje, družbo in upravljanje (ESG) in del skupine Moody's, je Bureau Veritas ocenila z oceno 70/100. Rezultat smo v primerjavi z lanskim letom izboljšali za 4 točke. S tem rezultatom se Bureau Veritas Group med 99 podjetji prvič uvršča na prvo mesto v dejavnosti podpornih storitev poslovanja.

Z nenehnimi izboljšavami si Bureau Veritas prizadeva postati vodilno podjetje na področju družbene odgovornosti podjetij v svojem sektorju, saj predstavlja zgled v smislu notranje interne trajnosti in vzor industriji na tem področju.

V ta namen je skupina ustvarila časovni načrt družbene odgovornosti podjetij, ki zajema okoljske, družbene in upravljavske teme v treh stebrih: skrb za boljše okolje, ustvarjanje boljših delovnih mest in ustvarjanje boljših poslovnih praks. Od 19 opredeljenih ključnih kazalnikov uspešnosti je pet nefinančnih kazalnikov, ki predstavljajo zavezo skupine do deležnikov leta 2025.

Ta nova lestvica V.E služi kot priznanje za predanost in sodelovanje ekip Bureau Veritas pri grajenju sveta zaupanja.

ČE BI RADI IZVELI VEČ O STRATEGIJI ZA »GRAJENJE SVETA ZAUPANJA« PREBERITE INTEGRIRANO POROČILO BUREAU VERITAS 2021