PRIROBIČNI SKLOPI

PRIROBIČNI SKLOPI

Prirobični sklopi so ena ključnih področji pri izdelavi in vzdrževanju cevovodov, tlačnih posod, kotlov in cevnih instalacij. Imajo veliko prednosti, saj omogočajo hitro sestavljanje in razstavljanje ter olajšajo montažo. Lahko pa so tudi razlog, da zaradi največkrat neprimerne montaže, spoji ne tesnijo. Netesnenje je lahko razlog izliva tekočine ali za izpusta plinov.

Pomembni sklopi:

  • konstrukcija prirobničnih spojev,
  • tesnilni materili,
  • vijaki,
  • tesnilne površine,
  • montaža in pritegovanje vijakov,
  • testiranje.

Seminar poteka v skladu s EN 1591, predavali pa vam bodo strokovnjaki za tlačno opremo in periodične preglede tlačne opreme, ki imajo na tem področju dolgoletne praktične izkušnje.

Seminar pripravimo na željo naročnika v naročnikovih prostorih za najmanj 5 oseb.

Seminar traja dva dni.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih spojev je namenjen monterjem, kontrolorjem, vodjem del ter vsem tistim, ki se tako ali tako drugače srečujete s prirobničnimi spoji.

Poudarjen je praktični del, tako da se boste lahko usposobili za montažo prirobničnih spojev s pritegovanjem z uporabo različnih vrst.

Kontaktirajte nas

ANDREJA RETELJ,
VODJA PODROČJA USPOSABLJANJE
01 4757 668