hazid

HAZID

ORODJE ZA PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI V ZGODNJI FAZI PROJEKTA

V izogib tveganjem je potrebno v času načrtovanja objekta, med gradnjo in med obratovanjem objekta opraviti tudi študijo HAZID. Študije nevarnosti, izvedene v kasnejših fazah načrtovanja, denimo študija delovanja sistema in virov nevarnosti HAZOP, pogosto identificirajo varnostna in okoljska tveganja, ki bi lahko za projekt povzročila zaostanke ali drage spremembe načrtov. Zato mnogi odjemalci zahtevajo študijo HAZID v zgodnji fazi načrtovanja, da bi se lahko tem nevarnostim izognili ali jih zmanjšali.

Kaj je HAZID?

Študija HAZID je orodje za prepoznavanje nevarnosti, ki ga uporabimo v zgodnji fazi projekta, kakor hitro so na voljo diagrami poteka, osnutki energijskih in masnih bilanc ter načrti zemljišča in objekta. Prav tako je potrebno poznati vire zunanjih nevarnosti, denimo obstoječo infrastrukturo na gradbišču, vremenske vplive in geotehnološke podatke. Metoda je orodje, ki omogoča načrtovanje, in deluje kot pomoč pri organizaciji izsledkov s področja varnosti in zdravja pri delu. Strukturirana tehnika brainstorminga običajno vključuje osebje investitorja, načrtovalca, inženiringa in projektnega ter izvedbenega vodenja.

Najpomembnejši izsledki in ocene nevarnosti tveganj pomagajo zagotoviti skladnost z zahtevami s področja varnosti in zdravja pri delu ter so del Registra tveganj, ki ga zahtevajo številni organi za izdajo dovoljenj.

Kakšne so ključne koristi študije HAZID?

Dobro izvedena študija HAZID bo v zgodnji fazi načrtovanja objekta jasno identificirala nevarnosti in varovala. Timski rezultati pomagajo zagotoviti da:

  • so potencialna odstopanja od namembnega načrta prepoznana in obvladovana;
  • se nevarnosti za HSE razkrijejo v zgodnji fazi projekta, preden nastanejo znatni stroški;
  • so nevarnosti zabeležene in upoštevane, da bi se jim lahko izognili, jih ublažili ali opozorili nanje pri nadaljnjih ukrepih zmanjševanja tveganja v času podrobnega načrtovanja;
  • lahko vodstvo in zakonodajni inšpektorati pravilno presojajo sprejete ukrepe;
  • se izognemo zamudam pri načrtovanju ali gradnji in prekoračitvam proračuna;
  • se pri naročanju in delovanju objektov izognemo prikritim nevarnostim.

Naš pristop k HAZID

Bureau Veritas verjame, da je prepoznavanje nevarnosti sestavni del študije o izvedljivosti in načrtovanja nevarnih objektov. Bureau Veritas nudi vse potrebno pri izvedbi študije od administrativnih storitev, programske opreme do vodenja celotnega projekta izvedbe študije.

Naše programsko orodje za evidentiranje nevarnosti poenostavi identifikacijo nevarnosti in omogoča oblikovanje ustreznega spiska identificiranih nevarnosti. Poročila in ukrepi na osnovi presoj zagotovijo ustrezno obravnavo identificiranih nevarnosti ter časovno optimalno izvedbo projektov.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

Inženirji in tehnologi iz Bureau Veritas, ki poznajo vaše poslovanje in okolje, v katerem delujete, so po vsem svetu načrtovali in izvedeli že preko 500 študij HAZID. V številnih primerih je študijam sledilo spremljanje in validacija odzivov za zagotovitev, da so projekti sprejemljivi za namen obratovanja. Bureau Veritas zagotavlja izkušeno osebje, ki sodeluje v študijah HAZOP v vlogi inženirjev ali strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu. Naše ključne vrednote so nepristranskost in neodvisnost, usmerjenost na odjemalce in okoljska ter družbena odgovornost.

Kontaktirajte nas

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540