AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

 • VODILNI ATEX INŽENIR (m/ž)

  Bi želeli kot "ATEX inženir" skupaj z nami soustvarjati razvoj in rast na področju protieksplozijske zaščite? 

  Glavne delovne naloge in odgovornosti bodo:

  Zagotavljanje učinkovitega in neodvisnega izvajanja pregledov materialov, opreme, inštalacij in procesov, tako enostavnih kot zahtevnih.

  Ugotavljanje skladnosti le-teh s tehnično regulativo (zakonodaja, pravilniki, standardi in tehnične specifikacije) predvsem s področij:

  • ugotavljanja in potrjevanja skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti,
  • ugotavljanja in potrjevanja skladnosti vgraditve opreme v protieksplozijski zaščiti,
  • ugotavljanja in potrjevanja skladnosti vzdrževanja opreme v protieksplozijski zaščiti,
  • ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti podjetij za vgraditev, vzdrževanje in popravila Ex opreme,
  • ostalih storitev s področja protieksplozijske zaščite (nadzori, usposabljanja).

  CE označevanje, izdelava analiz in ocen tveganja.

  Prepoznavanje tržnih priložnosti na svojem področju.

  Izobrazba: univerzitetna izobrazba ustrezne tehnične smeri (elektrotehnika, strojništvo, fizika, kemija)

  Znanja in kompetence, ki jih potrebuje novi sodelavec ali sodelavka:

  • najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja protieksplozijske zaščite,
  • ustrezna fizična pripravljenost za terensko delo,
  • tehnična usmerjenost,
  • zaželjene izkušnje na področju pregledov EX opreme,
  • računalniška pismenost,
  • angleški jezik,
  • socialne / komunikacijske / vodstvene veščine,
  • vozniški izpit B-kat.

  V ekipi se bo najbolje znašla oseba, ki:

  • razmišlja poslovno,
  • se samoiniciativno loti nalog in predlaga izboljšave,
  • je pri delu samostojna,
  • spretno komunicira z naročniki in sodelavci,
  • stremi k strokovno opravljenemu delu.

  Ponujamo:

  • dolgoročno sodelovanje v stabilnem in uspešnem podjetju,
  • veliko svobode pri osebni organizaciji dela,
  • sproščene in dobre medsebojne odnose,
  • samostojno delo s prijetnimi sodelavci,
  • možnost strokovnega in kariernega razvoja,
  • urejen delovni čas.


  Delovno mesto je v Ljubljani, delo pretežno poteka pri strankah, začetek dela po dogovoru.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite
  ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite
  »Prijava – Vodilni ATEX inženir«.

 • Inženir za področje aktivne požarne zaščite - APZ (m/ž)

  Od vas pričakujemo:

  • univerzitetno strokovno izobrazbo, oz. strokovni magisterij strojniške smeri (VII. stopnja),
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
  • opravljen strokovni izpit po predpisih o graditvi objektov,
  • računalniško pismenost na osnovnih informacijskih orodjih (MS Excel, Word, Power Point, internet),
  • vozniški izpit B kategorije.

  Zaželena je naklonjenost do prodajnih aktivnosti.

  Delo zahteva naslednje osebnostne lastnosti: odgovornost, zanesljivost, natančnost, integriteto, fleksibilnost, podjetnost in proaktivnost, zmožnost analitične presoje ter stalno učenje.

  Vaše odgovornosti bodo:

  • načrtovanje, organizacija in izvedba strokovnih pregledov sistemov aktivne požarne zaščite
  • druge strokovne storitve s področja požarnega varstva, kot npr:
  • izdelave in revizije požarnih načrtov
  • izdelave zasnov požarne varnosti (ŠPV, ZPV, elaborati)
  • svetovanja na področju varstva pred požarom

  Ponujamo:

  • pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in s 6-mesečnim poskusnim delom,
  • raznoliko in dinamično delo,
  • pridobivanje izkušenj v korporativnem okolju,
  • variabilni del plače iz naslova delovne uspešnosti

  Delovno mesto je v Ljubljani, delo pa poteka po celotnem področju Slovenije.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite
  ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite
  »Prijava – APZ«.

 • Varnostni inženir (m/ž) - nivo izkušenega inženirja

  Od vas pričakujemo:

  • visokošolsko strokovno izobrazbo z naravoslovno-tehniškega področja,
  • opravljen celoten strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu,
  • opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom,
  • opravljen andragoški izpit,
  • opravljen strokovni izpit za koordinatorja za VZD na gradbiščih v fazi priprave in izvajanja projekta,
  • pozitivnost, fleksibilnost, proaktivnost,
  • napredno znanje angleškega jezika,
  • računalniško pismenost (Word, Excel in PowerPoint),
  • vozniški izpit B kategorije,
  • zaželene so izkušnje z B2B prodajo storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in njihovim samostojnim izvajanjem, izraženo podjetnost in prodajno usmerjenost,
  • zaželene so tudi izkušnje s koordiniranjem manjših delovnih timov, niso pa pogoj.

  Vaše odgovornosti bodo:

  • načrtovanje, organizacija in izvedba strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, periodičnih pregledov ter varovanja okolja:
   • izdelave in revizije izjav o varnosti z oceno tveganje ter požarnih redov in ocen požarne varnosti,
   • izvajanje usposabljanj na področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju varstva pred požarom,
   • meritve fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu (toplotno udobje, meritve hrupa na delovnem mestu),
   • pregledi delovne opreme ter ugotavljanje skladnosti le-te z regulativo ter referenčnimi zahtevami (zaželeno je poznavanje standardov o zagotavljanju varnosti delovne opreme),
   • svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
   • izdelave načrtov evakuacije in požarnih načrtov,
   • izdelave varnostnih  in izvajanje koordinacije na gradbiščih,
  • razvoj storitev s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, periodičnih pregledov ter varovanja okolja in njihova prodaja s ciljem dviga tržnega deleža.

  Ponujamo:

  • pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
  • raznoliko in dinamično delo, kombinacijo dela pri strankah in v pisarni,
  • nagrajevanje, vezano na dosežene rezultate,
  • dodatno usposabljanje doma in v tujini.

  Delovno mesto je v Ljubljani.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite »Prijava – Varnostni inženir«.

Bureau Veritas v Sloveniji si znotraj svoje organizacije prizadeva za kulturo odprtega dialoga, strokovnih diskusij, kjer naši strokovnjaki spoštujejo različnost in jo vključujejo v svoje delovanje za rast z inovativnimi rešitvami.

V naš tim vabimo strokovnjake, ki so pripravljeni delati pošteno, z vso strokovno in osebnostno integriteto, nepristranskostjo in etiko ter visoko družbeno in okoljsko odgovornostjo, in ki bi z nami delili našo odločnost, da strankam vedno lahko ponudimo vrhunsko strokovno podporo in usmeritve, s katerimi le-te lahko povečujejo svojo dodano vrednost in konkurenčno prednost na tržiščih, na katerih delujejo.

V naš tim si želimo strokovnjake, ki jih tehniško-tehnološki napredek in spremembe na trgu motivirajo in spodbujajo za več, ki v sebi nosijo navdušenje nad tem, kar počnejo, pozitivno energijo in vztrajnost.

Želimo si strokovnjake, ki delajo za svoj in timski strokovni razvoj in si tudi preko interakcije z ljudmi na trgu želijo rasti tudi kot ljudje.

Želimo si ljudi, ki si želijo prispevati k varnejšemu in boljšemu svetu, ljudi, ki sebi in drugim želijo uspeh in zato hočejo delovati timsko, znajo pa delati tudi individualno.

Če vas kultura organizacije, kot jo spodbuja Bureau Veritas v Sloveniji prepriča, ste toplo vabljeni, da se nam oglasite.

Če med razpisanimi prostimi delovnimi mesti niste našli pravega zase in bi vas zanimalo delo v Bureau Veritas, izpolnite obrazec.