AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

AKTUALNA PROSTA DELOVNA MESTA

 • VODILNI ATEX INŽENIR (m/ž)

  Bi želeli kot "ATEX inženir" skupaj z nami soustvarjati razvoj in rast na področju protieksplozijske zaščite? 

  Glavne delovne naloge in odgovornosti bodo:

  Zagotavljanje učinkovitega in neodvisnega izvajanja pregledov materialov, opreme, inštalacij in procesov, tako enostavnih kot zahtevnih.

  Ugotavljanje skladnosti le-teh s tehnično regulativo (zakonodaja, pravilniki, standardi in tehnične specifikacije) predvsem s področij:

  • ugotavljanja in potrjevanja skladnosti elaboratov eksplozijske ogroženosti,
  • ugotavljanja in potrjevanja skladnosti vgraditve opreme v protieksplozijski zaščiti,
  • ugotavljanja in potrjevanja skladnosti vzdrževanja opreme v protieksplozijski zaščiti,
  • ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti podjetij za vgraditev, vzdrževanje in popravila Ex opreme,
  • ostalih storitev s področja protieksplozijske zaščite (nadzori, usposabljanja).

  CE označevanje, izdelava analiz in ocen tveganja.

  Prepoznavanje tržnih priložnosti na svojem področju.

  Izobrazba: univerzitetna izobrazba ustrezne tehnične smeri (elektrotehnika, strojništvo, fizika, kemija)

  Znanja in kompetence, ki jih potrebuje novi sodelavec ali sodelavka:

  • najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja protieksplozijske zaščite,
  • ustrezna fizična pripravljenost za terensko delo,
  • tehnična usmerjenost,
  • zaželjene izkušnje na področju pregledov EX opreme,
  • računalniška pismenost,
  • angleški jezik,
  • socialne / komunikacijske / vodstvene veščine,
  • vozniški izpit B-kat.

  V ekipi se bo najbolje znašla oseba, ki:

  • razmišlja poslovno,
  • se samoiniciativno loti nalog in predlaga izboljšave,
  • je pri delu samostojna,
  • spretno komunicira z naročniki in sodelavci,
  • stremi k strokovno opravljenemu delu.

  Ponujamo:

  • dolgoročno sodelovanje v stabilnem in uspešnem podjetju,
  • veliko svobode pri osebni organizaciji dela,
  • sproščene in dobre medsebojne odnose,
  • samostojno delo s prijetnimi sodelavci,
  • možnost strokovnega in kariernega razvoja,
  • urejen delovni čas.


  Delovno mesto je v Ljubljani, delo pretežno poteka pri strankah, začetek dela po dogovoru.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite
  ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite
  »Prijava – Vodilni ATEX inženir«.

 • Inženir za področje aktivne požarne zaščite - APZ (m/ž)

  Od vas pričakujemo:

  • univerzitetno strokovno izobrazbo, oz. strokovni magisterij strojniške smeri (VII. stopnja),
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
  • opravljen strokovni izpit po predpisih o graditvi objektov,
  • računalniško pismenost na osnovnih informacijskih orodjih (MS Excel, Word, Power Point, internet),
  • vozniški izpit B kategorije.

  Zaželena je naklonjenost do prodajnih aktivnosti.

  Delo zahteva naslednje osebnostne lastnosti: odgovornost, zanesljivost, natančnost, integriteto, fleksibilnost, podjetnost in proaktivnost, zmožnost analitične presoje ter stalno učenje.

  Vaše odgovornosti bodo:

  • načrtovanje, organizacija in izvedba strokovnih pregledov sistemov aktivne požarne zaščite
  • druge strokovne storitve s področja požarnega varstva, kot npr:
  • izdelave in revizije požarnih načrtov
  • izdelave zasnov požarne varnosti (ŠPV, ZPV, elaborati)
  • svetovanja na področju varstva pred požarom

  Ponujamo:

  • pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in s 6-mesečnim poskusnim delom,
  • raznoliko in dinamično delo,
  • pridobivanje izkušenj v korporativnem okolju,
  • variabilni del plače iz naslova delovne uspešnosti

  Delovno mesto je v Ljubljani, delo pa poteka po celotnem področju Slovenije.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite
  ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite
  »Prijava – APZ«.

 • Vodja prodaje (m/ž)

  Pozicija zahteva izkušenega vodjo operativne prodaje. Iščemo osebo, ki je strateg in rad dela v neposrednem stiku s trgom in izzivi, ki jih le ta prinaša, se zaveda, kaj pomeni širiti tržni delež in rasti z novimi prodajnimi produkti v storitvenem sektorju.

  Od vas pričakujemo:

  • Izobrazbo najmanj VII. stopnje tehnične smeri, nadgradnja z ekonomsko-poslovnimi znanji je zaželena
  • Dokazljive prodajne, voditeljske in organizacijske izkušnje (vsaj 5 let)
  • Napredno znanje uporabe Microsoft Office računalniških orodij

  Vaše odgovornosti bodo:

  1. Raziskovanje, analiziranje trga in postavljanje strategije ter poslovnih prioritet
  2. Organizacija in vodenje prodajnega procesa
  3. Postavljanje prodajnih ciljev, izvajanje in spremljanje vseh prodajnih aktivnosti
  4. Vzpostavljanje, vzdrževanje, razvijanje in poglabljanje odnosov s poslovnimi partnerji in ključnimi kupci
  5. Dogovarjanje in pogajanje prodajnih pogojev
  6. Pripravljanje ponudb in zaključevanje prodajnih poslov
  7. Sodelovanje pri razvoju poslovanja podjetja

  Ponujamo:

  • Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in s 6-mesečnim poskusnim delom
  • Raznoliko in dinamično delo, kombinacija dela pri strankah in v pisarni
  • Nagrajevanje, vezano na dosežene rezultate
  • Pridobivanje izkušenj v korporativnem okolju

  Delovno mesto je v Ljubljani.

  Če ste pripravljeni obrniti karierni list ob današnjih premikih na trgu in si želite novih izzivov, ter se želite pridružiti uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite »Prijava – Prodaja«.

 • Varnostni inženir (m/ž) - nivo izkušenega inženirja

  Od vas pričakujemo:

  • visokošolsko strokovno izobrazbo z naravoslovno-tehniškega področja,
  • opravljen celoten strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu,
  • opravljen strokovni izpit iz varstva pred požarom,
  • opravljen andragoški izpit,
  • opravljen strokovni izpit za koordinatorja za VZD na gradbiščih v fazi priprave in izvajanja projekta,
  • pozitivnost, fleksibilnost, proaktivnost,
  • napredno znanje angleškega jezika,
  • računalniško pismenost (Word, Excel in PowerPoint),
  • vozniški izpit B kategorije,
  • zaželene so izkušnje z B2B prodajo storitev varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in njihovim samostojnim izvajanjem, izraženo podjetnost in prodajno usmerjenost,
  • zaželene so tudi izkušnje s koordiniranjem manjših delovnih timov, niso pa pogoj.

  Vaše odgovornosti bodo:

  • načrtovanje, organizacija in izvedba strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, periodičnih pregledov ter varovanja okolja:
   • izdelave in revizije izjav o varnosti z oceno tveganje ter požarnih redov in ocen požarne varnosti,
   • izvajanje usposabljanj na področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju varstva pred požarom,
   • meritve fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu (toplotno udobje, meritve hrupa na delovnem mestu),
   • pregledi delovne opreme ter ugotavljanje skladnosti le-te z regulativo ter referenčnimi zahtevami (zaželeno je poznavanje standardov o zagotavljanju varnosti delovne opreme),
   • svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
   • izdelave načrtov evakuacije in požarnih načrtov,
   • izdelave varnostnih  in izvajanje koordinacije na gradbiščih,
  • razvoj storitev s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, periodičnih pregledov ter varovanja okolja in njihova prodaja s ciljem dviga tržnega deleža.

  Ponujamo:

  • pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
  • raznoliko in dinamično delo, kombinacijo dela pri strankah in v pisarni,
  • nagrajevanje, vezano na dosežene rezultate,
  • dodatno usposabljanje doma in v tujini.

  Delovno mesto je v Ljubljani.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki gradi svet zaupanja, nam pošljite ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite »Prijava – Varnostni inženir«.

 • Kontrolor ekološke pridelave (m/ž)


  Od vas pričakujemo:

  • Izobrazbo najmanj V.  stopnje kmetijske smeri
  • Poznavanje Microsoft Office računalniških orodij
  • Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalca ukrepov
  • Narejen izpit iz zakona o upravnem postopku - ZUP
  • Delo zahteva naslednje osebnostne lastnosti: sistematičnost, samoiniciativnost in samostojnost, sposobnost timskega duha, natančnost in doslednost pri delu

  Vaše odgovornosti bodo:

  1. Izvajanje kontrol ekološke pridelave na Primorskem
  2. Ostala dela v skladu s potrebami in zahtevami delovnega procesa

  Ponujamo:

  • Delo preko s.p,
  • Obseg dela po dogovoru  
  • Raznoliko in dinamično delo
  • Pridobivanje izkušenj v korporativnem okolju.

  Lokacija dela je na PRIMORSKEM.

  Če želite biti sodelavec v uspešnem podjetju, ki je gradi svet zaupanja, nam do dne 31.07.2020 pošljite ponudbo z življenjepisom na elektronski naslov: kadri@bureauveritas.com, v »Subject« pa napišite »Prijava – Kontrolor ekološke pridelave (Primorska)«.

Bureau Veritas v Sloveniji si znotraj svoje organizacije prizadeva za kulturo odprtega dialoga, strokovnih diskusij, kjer naši strokovnjaki spoštujejo različnost in jo vključujejo v svoje delovanje za rast z inovativnimi rešitvami.

V naš tim vabimo strokovnjake, ki so pripravljeni delati pošteno, z vso strokovno in osebnostno integriteto, nepristranskostjo in etiko ter visoko družbeno in okoljsko odgovornostjo, in ki bi z nami delili našo odločnost, da strankam vedno lahko ponudimo vrhunsko strokovno podporo in usmeritve, s katerimi le-te lahko povečujejo svojo dodano vrednost in konkurenčno prednost na tržiščih, na katerih delujejo.

V naš tim si želimo strokovnjake, ki jih tehniško-tehnološki napredek in spremembe na trgu motivirajo in spodbujajo za več, ki v sebi nosijo navdušenje nad tem, kar počnejo, pozitivno energijo in vztrajnost.

Želimo si strokovnjake, ki delajo za svoj in timski strokovni razvoj in si tudi preko interakcije z ljudmi na trgu želijo rasti tudi kot ljudje.

Želimo si ljudi, ki si želijo prispevati k varnejšemu in boljšemu svetu, ljudi, ki sebi in drugim želijo uspeh in zato hočejo delovati timsko, znajo pa delati tudi individualno.

Če vas kultura organizacije, kot jo spodbuja Bureau Veritas v Sloveniji prepriča, ste toplo vabljeni, da se nam oglasite.

Če med razpisanimi prostimi delovnimi mesti niste našli pravega zase in bi vas zanimalo delo v Bureau Veritas, izpolnite obrazec.