ENplus peleti

ENplus peleti
Kontrola kakovosti pelet in lesne biomase

ENplus je certifikat, ki je svojimi zahtevami sinonim za odlično kakovost lesnih peletov za domačo rabo.

Enplus zagotavlja visoko in dosledno kakovost lesnih peletov in procesov, ki so potrebni za njihovo proizvodnjo. Certifikacijska shema ne postavlja samo visokih zahtev glede kakovosti končnega proizvoda ampak zahteva točno določene postopke in spremljanje kakovosti tekom celotne proizvodne verige. Pomemben je izvor in priprava vhodne surovine, postopki proizvodnje peletov, vzorčenje in analize kakovosti med proizvodnjo, skladiščenje in transport do končnega uporabnika.

Standard razvršča pelete v tri kakovostne razrede: A1, A2 in B. Peleti so uvrščeni v enega od omenjenih razredov, če dosegajo predpisane mejne vrednosti naslednjih lastnosti:

Nekaj glavnih lastnosti peletov, ki so določene v standardu SIST EN 14961-2:2011:

Tabela ENplus peleti

Samo peleti, ki so uvrščeni v razreda A1 ali A2 lahko nosijo oznako ENplus. Označene lastnosti v tabeli morajo proizvajalci preverjati dnevno, ostale preverja kontrolni organ na letnih presojah.

Bureau Veritas vam nudi svetovanje v procesu pridobivanja certifikata ENplus.

KONTAKTIRAJTE NAS

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 475 76 33