SISTEM LO-TO ZAKLENI-OZNAČI LOCKOUT-TAGOUT

Webinar Obvladovanje tveganj s sistemom LO-TO

Jun. 18 2020

BREZPLAČNI WEBINAR, 18.6.2020 od 14.00 do 15.00

Obvladovanje tveganj v proizvodnih procesih s sistemom LO-TO

Proizvodni delavci so med servisiranjem, vzdrževanjem ali nastavljanjem opreme izpostavljeni nevarnim virom energije, kot so mehanska, hidravlična, pnevmatska, kemična, toplotna, gravitacijska ali drugi viri energij, ki jih stroji uporabljajo v svojem procesu delovanja. Nenamerni zagoni strojev ali nenamerno sproščanje shranjene energije pogosto predstavlja velika tveganja, vključno s stiski, amputacijami, udarci in poškodbami zaradi opeklin ter tudi poškodbe opreme. Izpostavljenost tovrstnim nevarnim energijam lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt.

Številne poškodbe se v večini primerov kažejo v določeni stopnji trajne invalidnosti zaposlenega. Poškodbe zaposlenih, bodisi težje, resne ali manjše, negativno vplivajo na vaše podjetje. Tveganja, ki vključujejo izgubo dragocenih zaposlenih, škodo na opremi, prekinitev proizvodnje, inšpekcijske preglede, neskončne sodne postopke in seveda morebitno škodo vašemu poslovnemu ugledu zaradi takih dogodkov, je mogoče zmanjšati z ustrezno vzpostavitvijo in izvajanjem varnih postopkov dela kot je »Lockout Tagout«.

»Lock Out - Tag Out« (Zakleni - Označi) LO-TO je sestavni del varnosti na delovnem mestu oz. v procesu vzdrževanja, servisiranja ali nastavljanja delovne opreme in naprav. Standard OSHA 1910.147 zahteva, da delodajalci ustvarijo LO-TO sistem skladen z njihovim procesom.

Sistem LO-TO pomaga preprečiti:

  • stik z nevarnostjo med izvajanjem nalog, ki zahtevajo odstranitev, obvod ali izključitev varnostnih varovalnih naprav (npr. končna stikala, svetlobne zavese, izklopi v sili ...),
  • nenamerno sproščanje nevarne energije (shranjena energija),
  • nenameren zagon ali gibanje strojev, opreme ali procesov.

Predvsem pa bo LO-TO sistem preprečil hujše poškodbe ter ohranil življenja.

Kako vzpostaviti ustrezen sistem LO-TO? Kdo vse lahko izvaja sistem LO-TO? Kako prepoznati tveganja? Kaj je potrebno izvesti pred servisiranjem, vzdrževanjem ali nastavljanjem opreme in katere postopke upoštevati? Kako zagotoviti, da se tveganjem v proizvodnih procesih izognemo? Kakšna oprema se uporablja v sistemu LO-TO?

Odgovore na ta in tudi druga vprašanja vam bo podal strokovnjak področja varnosti in zdravja pri delu, gospod Uroš Korošec, dipl. var. inž.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem seminarju.

Udeležba je brezplačna. Potrebna je le predhodna prijava. Po prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešno opravljeni registraciji.

E-naslov za dodatne informacije: marketing.slo@bureauveritas.com.
Kontakt predavatelja za vsebinska vprašanja: uros.korosec@bureauveritas.com.