Atex usposabljanje

Program usposabljanja s področja protieksplozijske zaščitevarno delo v conah eksplozijske nevarnosti

Oct. 28 2021
OBNOVITVENO CELODNEVNO USPOSABLJANJE

Komu je namenjeno?

Obnovitveno usposabljanje je namenjeno tistim delavcem, ki izvajajo dela ali se stalno oz. občasno nahajajo v potencialno eksplozijsko ogroženih prostorih.

Od njih se pričakuje poglobljeno znanje o ogroženosti objektov zaradi potencialnih eksplozij, varnostnih ukrepih v conah eksplozijske nevarnosti in o možnih virih vžigov, ki se lahko pojavljajo pri izvajanju del.

Udeleženci bodo obnovili in nadgradili svoja znanja s področja protieksplozijske zaščite.

Program je prirejen delavcem, ki morajo imeti splošna znanja s področja protieksplozijske zaščite, predvsem s področja varnega dela v conah eksplozijske nevarnosti.

Vsebina usposabljanja

Poudarek bo na prepoznavanju nevarnosti za pojavljanje eksplozivnih atmosfer, potencialnem pojavljanju virov vžiga in škodljivim posledicam potencialnih eksplozij na zaposlene in okolico.

Izobraževanje temelji na zahtevah 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti Ur. l. RS, št. 41/2016 glede usposobljenosti zaposlenih za izvajanje del v potencialno eksplozijsko ogroženih objektih.

Datum usposabljanja in lokacija

Celodnevno usposabljanje bo potekalo dne 28.10.2021 v prostorih Bureau Veritas, d.o.o., Linhartova cesta 49/a, Ljubljana.

Cena usposabljanja za udeleženca: 255 EUR (brez DDV).

ZA PRIJAVO NA SEMINAR IZPOLNITE SPODNJO PRIJAVNICO IN NA E-POŠTO BOSTE PREJELI VSE NADALJNjE INFORMACIJE