VARNOST EMBALAŽE

VARNOST EMBALAŽE

Zahteve za proizvodnjo varnih živil, ki jih postavljajo vedno bolj ozaveščeni potrošniki, so najpomembnejša naloga in odgovornost proizvajalcev živil. Dokaz o odgovornem pristopu je postal eden najpomembnejših nabavnih kriterijev.

 

Bureau Veritas Certificiranje ponuja široko paleto storitev certificiranja, ki vaši organizaciji pomagajo pri izpolnjevanju strogih zahtev in visokih standardov glede kakovosti in varnosti prehrane ter okoljske in družbene odgovornosti. Storitve zajemajo celotno živilsko verigo od krme za živali do končnih živilskih proizvodov na trgovinskih policah vključno z njihovo embalažo, prevozom in skladiščenjem.

 

Proizvodnja embalaže za živila

 

Proizvajalci embalaže za živila lahko izberejo enega ali več standardov, ki predpisujejo zahteve za kakovost in varnost embalaže in embalažnih materialov, opravijo certificiranje in pridobijo ustrezen certifikat, ki je dokazilo, da je odgovarjajoči sistem vzpostavljen in vzdrževan.

 

BRC Packaging

 

Standard BRC Packaging podaja okvir za proizvajalce vseh vrst emabalaže ter jim omogoča proizvodnjo varnih embalažnih materialov in izpolnjevanje zahtev kupcev. Certificiranje po standardu BRC Packaging je velikokrat zahteva kupcev – proizvajalcev živil, lastnikov blagovnih znamk, trgovcev in drugih proizvajalcev in je namenjeno dokazovanju zanesljivosti dobaviteljev – proizvajalcev embalaže. Standard predpisuje zahteve za kakovost in varnost proizvodov ter operativna merila, ki morajo biti izpolnjena, da je zagotovljena skladnost z zakonodajnimi zahtevami in pričakovanji kupcev.

ISO 22000

Standard ISO 22000 je standard sistema vodenja varnosti živil in je namenjen proizvajalcem živil, pa tudi vsem drugim organizacijam, ki se s svojimi proizvodi povezujejo z živilsko industrijo in lahko imajo vpliv na varnost živila. Standard je zato primeren tudi za proizvajalce embalaže in embalažnih materialov. Standard je mednaroden, z uvedbo tega standarda organizacija dokazuje skladnost z zakonodajnimi predpisi, skladnost z obojestranskimi dogovori s kupci in učinkovito komuniciranje glede varnosti proizvodov v vsej živilski verigi.

 

FSSC Packaging

Fundacija za certificiranje varnosti živil (Foundation for Food Safety System Certification) je na osnovi zahtev standarda ISO 22000,  tehnične specifikacije ISO/TS 22002-4in dodatnih FSSC zahtev izdala Standard FSSC Packaging, ki je namenjen certificiranju sistema kakovosti in varnosti embalaže za živila. Tehnična specifikacija in dodatne FSSC zahteve podrobneje opredeljujejo zahteve glede izvajanja prerekvizitnih programov in s tem izpolnjevanja visokih higienskih zahtev v proizvodnji embalaže in embalažnih materialov.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61