RBI PREPREČEVANJE ZAUSTAVITEV IN ZAŠČITA OKOLJA

RBI
PREPREČEVANJE ZAUSTAVITEV IN ZAŠČITA OKOLJA

Na današnjem konkurenčnem trgu je, posebej v sektorju nafte in plina, nepretrgano delovanje prioriteta, da bi se izognili nenačrtovanim zaustavitvam.

Poleg tega zakonske spodbude po vsem svetu prav tako silijo k izboljšanemu obvladovanju tveganja, namen česar je zaščita okolja in prebivalcev pred večjimi industrijskimi nevarnostmi. Organizacije morajo zato zagotoviti, da je njihova oprema varna, zanesljiva in da ne predstavlja grožnje za okolje.

Kaj je inšpekcija na podlagi tveganja (RBI)?

Inšpekcija na podlagi tveganja je proces, ki identificira, oceni in začrta industrijska tveganja, ki bi lahko kompromitirala integriteto opreme, tako opreme pod tlakom kakor tudi strukturnih elementov. RBI naslavlja tveganja, ki jih je mogoče nadzirati s pomočjo ustreznih kontrol in analize. Med postopkom RBI inženirji načrtujejo strategije inšpekcije (kaj, kdaj in kako pregledati), ki bodo najbolj učinkovito usklajene s predvidenimi ali opaženimi mehanizmi degradacije.

Katere so ključne prednosti?

Koristi, ki jih imajo operaterji, ki uporabljajo RBI, so:

 • več znanja o opremi, ki lahko predstavlja potencialno tveganje;
 • zanesljivejše delovanje opreme in obrata;
 • povečana varnost;
 • optimizacija stroškov pri nadomeščanju z manj invazivnimi tehnikami inšpekcije;
 • možnost prilagoditve obsega zaustavitve;
 • možnost podaljšanja obdobja delovanja, če to dovoljuje veljavna nacionalna zakonodaja;
 • več timskega dela v času procesa izvajanja;
 • razvoj podatkovne baze znanja, vključno z oblikovanjem opreme, lastnostmi procesa, mehanizmi škode in strategijo inšpekcije.

Poleg RBI Bureau Veritas ponuja širok nabor storitev, povezanih z operaterji industrijskih obratov:

 • primernost za uporabo (Fitness for Service – FFS),
 • pregled med uporabo, vključno z zaustavitvami,
 • vzdrževanje na podlagi tveganja,
 • integriteta sistemskih procesov (Process System Integrity – PSI),
 • varnostne analize,
 • diagnostika strojev in odpravljanje težav,
 • kvantitativna ocena tveganja,
 • vzdrževanje glede na okoliščine (condition based maintenance).

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR VZD IN VPP
041 344 778