SKRBNOSTNI PREGLEDI

SKRBNOSTNI PREGLEDI

Prevzemi, investicije v nove proizvodne prostore, opremo ipd. vključujejo številna tveganja, med katera sodijo tudi negativni vplivi na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. Nepredvidljivi dejavniki lahko občutno vplivajo na bodočo vrednost/donosnost investicije. Sistem požarne varnosti mora na primer delovati brezhibno, da se lahko v primeru izbruha požara preprečijo tragične posledice nezgode.  Prav tako morajo delovati tudi vsi ostali parametri, ki vplivajo na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. V izogib neljubim sodnim postopkom in stroškom sanacij vezanih na reševanje okoljskih in drugih težav, vezanih na varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju EHS), zahtevajo številni kupci in drugi deležniki od prodajalcev neodvisen pregled in mnenje oz. skrbnostni pregled.

Kaj pomeni skrbnostni pregled?

Skrbnostni pregled je pri investiranju ključni element, ki vključuje pregled morebitnih tveganj za okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. Namen skrbnostnega pregleda je zmanjšanje možnosti neželenih presenečenj za kupca po opravljeni transakciji z opredelitvijo tistih tveganj, ki bi lahko vplivala na donosnost investicije v prihodnje (na kratek, srednji in dolgi rok).

Cilji skrbnostnega pregleda:
• zagotavljanje neodvisnega strokovnega mnenja z vidika skladnosti z obstoječo lokalno oziroma EU zakonodajo  na področju EHS;
• identificiranje morebitnih tveganj za okolje ter varnost in zdravje zaposlenih, ki izhajajo iz preteklih in trenutnih proizvodnih postopkov;
• identificiranje morebitnih tveganj za okolje ter varnost in zdravje zaposlenih, ki izhajajo iz neupoštevanja predpisov na področju EHS;• pregled poravnanih obveznosti in morebitnih terjatev, ki izhajajo iz ugotovljenih neskladnosti;
• identificiranje in pregled morebitnih pritožb različnih interesnih skupin.

Nudimo skrbnostne preglede na naslednjih področjih:

  • skrbnostni pregledi HSE,
  • skrbnostni pregledi okoljskih vplivov,
  • tehnični skrbnostni pregledi,
  • skrbnostni pregledi nepremičnin,
  • skrbnostni pregledi industrijske opreme.

Kakšne so ključne koristi za investitorja, prodajalca in druge interesne skupine?
Bi se radi seznanili z metodologijo našega dela pri izvedbi skrbnostnih pregledov?