Ekološka pridelava in predelava

 

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem in  kmetijskem prostoru. Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma živalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo. V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi.  V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.
 


Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti je pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato v ekoloških pridelkih in živilih ni ostankov teh snovi.

 

Dolgoročen uspeh ponudnika je odvisen od zaupanja potrošnikov v ekološke pridelke in živila. Bureau Veritas vam s svojo neodvisnostjo in prepoznavnostjo na številnih trgih lahko pomaga vzpostaviti to zaupanje. Certifikat Bureau Veritas olajša trženje ekoloških pridelkov na skupnem trgu EU, kakor tudi v državah izven nje. Bureau Veritas ima s kontrolo ekološke pridelave dolgoletne izkušnje.

 

Za svojo kontrolno organizacijo so si nas izbrali številni pridelovalci, predelovalci in uvozniki ekoloških pridelkov in živil, zaupalo nam je že več kot 3500 pridelovalcev in 1500 predelovalcev iz celega sveta.

 

 

Kako do certifikata o ekološki pridelavi oz. predelavi živil?

 

 1. Prijava v postopek certificiranja ekološke pridelave / predelave: vsi, ki želite uveljavljati ukrepe SKOP in KOP pozivamo, da oddate priloženo izpolnjeno Prijavnico najkasneje do 31.12. tekočega leta.
 2. Sklenitev pogodbe – pogodba se sklene za nedoločen čas.
 3. Seznanitev s postopkom certificiranja – s postopkom certificiranja vas seznanimo osebno ali pisno po pošti
 4. Izvedba kontrole – izvede se pri vseh vključenih v kontrolo.
 5. Odprava morebitnih neskladnosti. V primeru ugotovitve neskladnosti, se skupaj z našim kontrolorjem določi način in rok odprave.
 6. Pridobitev certifikata - kot rezultat izpolnjevanja zahtev za ekološko pridelavo / predelavo vam podelimo certifikat za ekološko pridelavo / predelavo.

 


Dokumenti za certificiranje ekološke pridelave, predelave in obratov javne prehrane

 

Pr. SPA 11-06 Postopek certificiranja EKO obrati javne prehrane rev.06.pdf

Pr. SPA 11-01 Postopek certificiranja EKO pridelave. rev.17.pdf

Pr. SPA 11-02 Postopek certificiranja EKO predelave rev. 17.pdf

Pr. SPA 11-07 Katalog neskladnosti - EKO predelava rev.03.pdf

Pr. SPA 11-08 Katalog neskladnosti - EKO rastlinska proizvodnja rev.04.pdf

Pr. SPA 11-09 Katalog neskladnosti in kriteriji za izdajo cert. - EKO živinoreja rev.05.pdf

Pr. SPA 11-10 Katalog neskladnosti - EKO OJP rev.03.pdf

Obr. SPA 11-18 Prijavnica za EKO obrati javne prehrane rev.02.pdf 

Obr. SPA 11-01 Prijavnica za EKO - kmetijska gospoda. rev.08.pdf

Obr. SPA 11-17 Prijavnica za EKO predelovalni obrati rev.07.pdf
Obr. SPA 11-27 Prošnja za dokup konvencionalnih živali rev.01.pdf
Obr. SPA 11-26 Prošnja za dokup konvencionalnih semen, sadik, rev.01.pdf
Obr. SPA 11-28 Pogodba za certificiranje EKOrev.10.pdf

Obr. SPA 11-03 Pregled izvedbene in zakonodajne dokumentacije z dne  26.3.2019

Obr. SPA 11-04 Seznam pristojnih organov za EKO rev.01.pdf

Cenik za certifikacijo EKO pridelave, predelave 22.11.2013.pdf

Evidence za vodenje ekoloških opravil

Splošni pogoji za opravljanje storitev Burteau Veritas d.o.o.

 

Dokumentacija zunanjega izvora za certificiranje ekološke pridelave, predelave in obratov javne prehrane

 

UREDBA SVETA št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, 01.07.2013

 

UREDBA SVETA (ES) št. 967/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, 29.9.2008

 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, 01.01.2015

 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1254/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora, 15.12.2008

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 710/2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg, 5.8.2009

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 271/2010 z dne 24. marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z logotipom ekološke pridelave Evropske unije, 24.3.2010

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 344/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora, 8.4.2011

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 426/2011 o spremembi Uredbe (ES) št.889/2008, 2.5.2011

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 203/2012 o spremembi Uredbe (ES) št 889 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe  Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi s podrobnimi pravili za ekološko vino, 8.3.2012

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 505/2012 o spremembi 889/2008, 14.6.2012

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 392/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo, 29.4.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1030/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora, 24.10.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1364/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede uporabe neekološko gojenih nedoraslih organizmov iz ribogojstva in neekoloških jajčec školjk v ekološkem ribogojstvu, 17.12.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 354/2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora, 8.4.2014

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 836/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora, 31.7.2014

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in posredovanja informacij  

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/838 z dne 17. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 glede krme za nekatere ekološko gojene živali iz ribogojstva 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2273 2017  o spremembi 889 2008.do

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1584 2018 o spremembi 889 2008

19.3.2019 Izvedbena Uredba komisije (EU) 2019 446


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 01.05.2015

 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 537/2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Skupnosti, 19.6.2009

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 471/2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Uniji, 31.5.2010

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 590/2011 o spremembah Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 20.6.2011

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1084/2011 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 27.10.2011

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1267/2011 o spremembi Uredbe (ES) št.1235/2008, 6.12.2011

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 126/2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 in Uredbe (ES) št. 1235/2008, 14.2.2012

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 508/2012 o spremembi 1235/2011, 20.6.2011

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta 2012 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 16.8.2012

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 125/2013 z dne 13. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 13.2.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 567/2013 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 18.6.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 586/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1235/2008 v zvezi z datumom za predložitev letnih poročil, 20.6.2013

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 355/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 8.4.2014

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 442/2014 z dne 30. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede zahtevkov za vključitev na seznam tretjih držav, ki se priznavajo za namen enakovrednosti v zvezi z uvozom ekoloških proizvodov

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 644/2014 z dne 16. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 829/2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav, 30.7.2014

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1287/2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2015/131 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2015/931 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2015/1980 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2015/2345 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2016/459 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2016/910 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in posredovanja informacij

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1330 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2016/2259 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav.(iz dne 15.12.2016) 

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/872 z dne 22. maja 2017 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1473 z dne 14. avgusta 2017 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1862 2017  o spremembi 1235 2008.do

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 2329_ 2017 o spremembi 1235_ 2008.do

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 949_ 2018 o spremembi 1235_ 2008.do

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 39_ 2019 o spremembi 1235_ 2008.do


PRAVILNIK o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 72 2018), 16.11.2018

 

Priloga 1 PRAVILNIKA - Indeks ustreznosti reje živali - govedo 

Priloga 2 PRAVILNIKA - Karta neprimernih območij za EKO čebelarjenje 

Priloga 3 PRAVILNIKA - Lokacije odlagališč odpadkov 

Priloga 4 PRAVILNIKA - Seznam drugih območij, ki ne izpolnjujejo pogojev za EKO čebelarjenje 

Popravek pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil Ur.l.RS 17_2019


UREDBA o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju (Ur. l. RS, št. 96/2014)

 

Dovoljenje za uporabo neekološke krme z dne 19.9.2013.pdf

 

Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin, VITISAN, 23.5.2014


Podatkovna zbirka  ekološkega semena, semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala


Dopis MKO glede novega sistema uvoza, 8.3.2012

 

Dopis MKO o prenehanju plačevanja upravnih taks za dovoljenja za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja, 23.4.2014

 

Seznam dejavnosti iz fleksibilnega obsega akreditacije - ekološka pridelava predelava 26.3.2019

 

Obvestilo o obveznem usposabljanju kmetov, ki so vstopili v Ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020


V EKOLOŠKEM kmetijstvu dovoljena FFS


Tehnološka navodila EKO poljščine

Stopite v stik z nami

contact

Marko Majer
Tel.: 01/ 47 57 661
Pošljite e-mail

 • ALGERIJA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AVSTRALIJA
 • AVSTRIJA
 • AZERBAJŽAN
 • BAHAMI
 • BAHRAJN
 • BANGLADEŠ
 • BARBADOS
 • BELORUSIJA
 • BELGIJA
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIJA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOCVANA
 • BRAZILIJA
 • BRUNEI
 • BOLGARIJA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • ZELENORTSKI OTOKI
 • SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA
 • ČAD
 • ČILE
 • KITAJSKA
 • KOLUMBIJA
 • KONGO
 • DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • SLONOKOŠČENA OBALA
 • HRVAŠKA
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČEŠKA REPUBLIKA
 • DANSKA
 • DŽIBUTI
 • DOMINIKANSKA REPUBLIKA
 • EKVADOR
 • EGIPT
 • SALVADOR
 • EKVATORIALNA GVINEJA
 • ERITREJA
 • ESTONIJA
 • ETIOPIJA
 • FIDŽI
 • FINSKA
 • FRANCIJA
 • FRANCOSKA INDOKINA
 • GABON
 • GRUZIJA
 • NEMČIJA
 • GANA
 • GIBRALTAR
 • GRČIJA
 • GRENLANDIJA
 • GVATEMALA
 • GVINEJA
 • GVINEJA BISSAU
 • HONDURAS
 • MADŽARSKA
 • ISLANDIJA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IRAK
 • IZRAEL
 • ITALIJA
 • JAPONSKA
 • JORDAN
 • KAZAHSTAN
 • KENIJA
 • JUŽNA KOREJA
 • KUVAJT
 • LATVIJA
 • LIBANON
 • LIBERIJA
 • LIBIJA
 • LITVA
 • LUKSEMBURG
 • MADAGASKAR
 • MALAVI
 • MALEZIJA
 • MALI
 • MALTA
 • MAVRETANIJA
 • MEHIKA
 • ČRNA GORA
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • Myanmar
 • NAMIBIJA
 • NIZOZEMSKA
 • NIZOZEMSKI ANTILI
 • NOVA ZELANDIJA
 • NIKARAGVA
 • NIGER
 • NIGERIJA
 • NORVEŠKA
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGVAJ
 • PERU
 • FILIPINI
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • ROMUNIJA
 • RUSIJA
 • RUANDA
 • SAINT PIERRE IN MIQUELON
 • SAVDSKA ARABIJA
 • SENEGAL
 • SRBIJA
 • SEJŠELI
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPUR
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • SOMALIJA
 • JUŽNA AFRIKA
 • ŠPANIJA
 • ŠRILANKA
 • SURINAM
 • ŠVEDSKA
 • ŠVICA
 • SIRIJA
 • TAJVAN
 • TANZANIJA
 • TAJSKA
 • TOGO
 • TRINIDAD IN TOBAGO
 • TUNIZIJA
 • TURČIJA
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO
 • ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
 • URUGVAJ
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIJA
 • ZIMBABVE
 • Druge strani
 • AFRIKA
 • KORPORATIVNA SPLETNA STRAN
 • BLIŽNJI VZHOD
 • JUGOVZHODNA AZIJA
Vaša panoga

Vaše premoženje

Naše storitve