OCENA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

OCENA TVEGANJA

V skladu s 17. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) mora vsak delodajalec oziroma samozaposlena oseba pisno oceniti tveganja, ki so jim zaposleni izpostavljeni ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu.

Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba in drug subjekt, kot so državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca (zaposlenega).

Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kakršnikoli drugi pravni podlagi.

Ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje delavcev pri delu se izvaja z namenom, da bi se preprečila tveganja za poškodbe in okvare zdravja delavcev na delovnih mestih, kar naj bi bil tudi končni cilj vsakega delodajalca.

Od leta 2020 je potrebno pri oceni tveganja za delovno mesto upoštevati tudi tveganje za epidemije in s tem povezane okužbe oz. preostala tveganja,

PREBERITE ČLANEK: PRIPOROČILA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V ČASU EPIDEMIJE. 

Ocenjevanje tveganj sestoji iz naslednjih postopkov:

• opredelitev nevarnosti,
• opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju,
• ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja,
• določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja,
• revizijo oziroma dopolnjevanje v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.

Izjava o varnosti je pisni dokument, v katerem delodajalec pisno izjavi, da zagotavlja in izvaja vse potrebno za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu v zvezi s preprečevanjem nevarnosti in tveganja pri delu.

Ocena tveganja je sestavni del Izjave o varnosti, na podlagi katere se načrtujejo vsi preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (usposabljanje in obveščanje delavcev, navodila za varno delo, pregledi in preizkusi delovne opreme, meritve škodljivosti v delovnem okolju, osebna varovalna oprema, preventivni zdravstveni pregledi, promocija zdravja  na delovnem mestu, ukrepi prve pomoči, ukrepi varstva pred požarom ipd).

Za vse dodatne informacije vezane na izjavo o varnosti in oceno tveganja nas pokličite v Bureau Veritas ali nam pošljite vprašanje preko spletnega obrazca. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELu
01 47 57 697

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49