PERIODIČNI PREGLEDI DELOVNE OPREME

PERIODIČNI PREGLEDI DELOVNE OPREME

Ali imate urejeno dokumentacijo in redno pregledano delovno opremo?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št 43/2011) postavlja delodajalcu številne obveze, med drugim tudi redne periodične preglede in preizkuse delovne opreme (19. člen) ter urejenost vse potrebne dokumentacije (25. člen).

Podrobneje navaja obveze delodajalca na obravnavanem področju Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004), ki opredeljuje, da mora delodajalec zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi.

Delodajalec mora zagotoviti nadzor nad delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce:

 • z rednimi kontrolnimi pregledi in preskusi, ki jih opravijo pristojne osebe v skladu s predpisi in
 • s posebnimi pregledi, ki jih opravijo pristojne osebe, če pride do izjemnih okoliščin, ki lahko ogrozijo varnost delovanja delovne opreme.

Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec. V primeru, da proizvajalec ne določi roke za periodične preglede, se roki za periodični pregled se določijo v oceni tveganja in ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Izognite se tveganjem in nepotrebnim posledicam, ki vas lahko doletijo, če vaša delovna oprema ni ustrezno pregledana in periodično preverjana! Globe za kršitev predpisov glede pregledov in preizkusov delovne opreme se gibljejo od 2.000 do 40.000 €.

Kako vam lahko pomagamo?

Bureau Veritas HSE nudi celovit obseg storitev ocenjevanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju delovne opreme vključujejo naše storitve predpregled delovne opreme, poseben nadzor nad namestitvijo opreme, nadzor nad vzdrževanjem in popravili že nameščene opreme ter izvedbo rednih periodičnih pregledov. S pregledi se ugotovi dejansko stanje opreme, odkrijejo se morebitne nepravilnosti in določijo ustrezni ukrepi za odpravo neskladij.

Zahvaljujoč našim znanjem, poznavanjem predpisov in dolgoletnim izkušnjam, lahko pomagamo in svetujemo strankam, kaj storiti glede aktivnosti za zagotovitev zahtevanega vzdrževanja njihove delovne opreme.

Nudimo tudi:

 • periodične preglede tlačne opreme;
 • periodične preglede čolnov;
 • predpreglede, periodične preglede in preizkuse vseh vrst avtomatskih (motorno gnanih) vrat;
 • izvedba LO-TO postopkov v procesih vzdrževanja delovne opreme;
 • vzdrževanje in vodenje evidenc;
 • usposabljanje.
PODPORA IN SODELOVANJE:
 • v fazi načrtovanja in izdelave CE oznak, ki se nanašajo na direktivo o strojih (Direktiva o strojih 2006/42/EC) na področju zahtev za posamezne stroje in zahtev za proizvodne linije, ki vključujejo več strojev/naprav;
 • pri izdelavi podlag za izjavo o skladnosti;
 • pri rekonstrukcijah in modernizacijah;
 • pri oblikovanju ergonomije delovne opreme in samih delovnih mest. 

Bureau Veritas HSE ima za izvajanje teh storitev vsa potrebna pooblastila in akreditacije, v skladu s slovensko zakonodajo in evropskimi direktivami.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELu
01 47 57 697

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49