Kakšne spremembe prinaša nova izdaja standarda IFS Food v.7

News

Kakšne spremembe prinaša nova izdaja standarda IFS Food v.7?

 

Nov. 2 2020

IFS Food, ključni standard na področju zagotavljanja varnosti živil, je izšel v svoji prenovljeni različici 7. Vsebina novega standarda je danes na voljo v angleščini, francoščini in nemščini. S strani organizacije IFS bodo vse certificirane organizacije obveščene, ko bo standard na voljo v ostalih jezikih. Bureau Veritas pripravlja delovni prevod zahtev standarda v slovenščino, ki bo na voljo v začetku leta 2021.

Glavne novosti in spremembe novega standarda, ki jih za certificirane organizacije prinaša nov standard. (dokument je v angleščini)

V pripravi je tudi IFS doktrina, ki bo dopolnila normativni dokument, zaenkrat v angleščini, prevodi v ostale jezike bodo na voljo pozneje. V doktrini bodo med drugim pojasnjene nekatere izjemne situacije, ko bo mogoče sprejeti čas ocenjevanja, krajši od dveh dni.

Pot do izdaje IFS v.7 je bila daljša, kot smo pričakovali. Zato pa smo prepričani, da nova izdaja standarda izpolnjuje pričakovanja vseh zainteresiranih strani in bo prinesla učinkovite spremembe v poslovanju certificiranih organizacijah.

Tako kot ob vseh dosedanjih izdajah novih različic IFS Food bomo v Bureau Veritas tudi tokrat nudili potrebna usposabljanja in podporna orodja, ki bodo v pomoč certificiranim organizacijam za pripravo na presojo po novi izdaji standarda IFS Food v.7.