KORONAVIRUS PREVENTIVNI UKREPI BUREAU VERITAS

News

Koronavirus: preventivni ukrepi Bureau Veritas

Mar. 11 2020

V Bureau Veritas spremljamo razmere vezane na koronavirus SARS-CoV-2 in sledimo navodilom Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIZJ ter politike Varnosti in zdravja pri delu korporacije Bureau Veritas.

V cilju zagotovitve varnosti in zdravja zaposlenih in poslovnih partnerjev se zavezujemo, da bomo še naprej ohranjali visoko raven naših storitev ter hkrati poskrbeli, da bodo tudi naše stranke lahko izkazovale skladnost svojega delovanja na področju kakovosti, varnosti, zdravja, okolja in družbene odgovornosti v okviru trenutnih omejitev.

V Bureau Veritas smo vzpostavili vrsto ukrepov za zajezitev virusa:

  • Uvedli smo zaščitne ukrepe na delovnem mestu vključno z obveznim razkuževanjem rok v sprejemnih prostorih ter objavo nasvetov in smernic za zaposlene, ki so v skladu z navodili Svetovne zdravstvene organizacije in NIJZ.
  • Omejili smo število notranjih in zunanjih sestankov, ki jih, kjer je to mogoče, nadomeščamo s komuniciranjem preko sodobnih digitalnih orodij.
  • Omejili smo obseg potovanj in do nadaljnjega ustavili potovanja na rizična območja.  Vsi zaposleni in pogodbeniki, ki so bili v zadnjih 14 dneh v rizičnih državah, so napoteni na 14 dnevno »delo od doma« od dneva vrnitve z rizičnega območja. Ukrepi zadevajo omejitve tako službenih kakor tudi zasebnih potovanj.

Ker se zavedamo vpliva, ki ga ima virus na mednarodno poslovanje, delujemo v skladu z najnovejšimi smernicami, da bi pri izvajanju storitev preprečili morebitno širjenje virusa. Izven rizičnih območij poteka poslovanje do preklica kot običajno v skladu z ustreznimi smernicami in priporočili pristojnih organov.

Koristne povezave:

Ministrstvo za zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ
Svetovna zdravstvena organizacija WHO

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na 01 4757 600 in na e-naslovu: info.slo@bureauveritas.com.