News

Izvajanje presoj FSC® v času epidemije Covid-19

Apr. 16 2020

Povzetek FSC-DER-2020-001

Kot odgovor na trenutno globalno situacijo, ki je posledica širjenja novega koronavirusa, je organizacija FSC izdala dokument »FSC-DER-2020-001«, v katerem opredeljuje, na kakšen način in pod katerimi pogoji je mogoče narediti izjeme glede upoštevanja trenutno veljavnih FSC pravil pri izvajanju FSC presoj.

Izvajanje presoj na daljavo z uporabo t. i. komunikacijskih tehnologij pri shemi FSC je v nekaterih primerih dovoljeno.

Določila glede na vrsto presoje

Glavna presoja

Glavne presoje se ne nadomestijo s presojami na daljavo in jih je treba preložiti oziroma izvesti po d veljavnimi pravili.

Recertifikacijska presoja

V primerih, ko veljavnost certifikata FSC poteče v letu 2020 obstajata dve opciji in sicer 1. v skladu s trenutno veljavnim standardom FSC-STD-20-001 V4-0 Clause 1.4. lahko certifikat v irednih razmerah podaljšamo za 6 mesecev in prestavimo recertifikacijsko presojo ali pa 2. opcija pri kateri se lahko certifikat podaljša do 12 mesecev po preteku trenutno veljavnega certifikata in sicer v primeru, da se izvede kontrolna (vmesna) presoja (ki se lahko zvede na daljavo, v skladu z dokumentom FSC-DER-2020-001). Recertifikacijska presoja mora biti nato opravljena preden se izteče 12 mesečno podaljšanje. VBureau Veritas smo se odločili, da bomo v trenutnih razmerah izvajali 1.opcijo in podaljšali certifikat za 6 mesecev ter dogovorili nov datum recertifikacijske presoje.

Kontrolna presoja

a) Kontrolne presoje se lahko izvajajo kot presoje na daljavo pod določenimi pogoji.

Kontrolna presoja ne sme biti izvedena na daljavo v primeru, ko ima imetnik certifikata:

  • odprto večjo neskladnost ali
  • odprte pritožbe/reklamacije ali
  • moteno celovitost dobavne verige zaradi pandemije COVID – 19 ali
  • na novo pridobljenega podizvajalca zaradi pandemije COVID – 19.

b) Kontrolna presoja se lahko prestavi za obdobje največ 6 mesecev, vendar mora biti izvedena v letu 2020.