News

V pripravi ukrepi za obvladovanje posledic epidemije Covid-19 na področju agroživilske verige in ribištva

Mar. 26 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v težkih časih epidemije in kopičenja težav v sektorjih kmetijstva, živilske industrije, gozdarstva in ribištva, pristopilo k pripravi vrste ukrepov za preprečitev oz. omilitev posledic, ki jih je že in jih še bo pustila epidemija. Predlagani ukrepi MKGP so pripravljeni s ciljem, da se učinkovito obvladuje posledice epidemiološke situacije v državi. Slovenija išče rešitve tako na nacionalnem nivoju, kot na nivoju EU z namenom olajšanja sprejemanja nacionalnih ukrepov. Slovenija je tudi ena prvih držav članic EU, ki že ima pripravljene nacionalne predloge ukrepov. Državni zbor RS je minuli teden sprejel Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov. V pripravi pa je tudi paket ukrepov v Zakonu za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil. Ob tem pozviamo vse sektorje h konstruktivnemu sodelovanju in podpori pri pripravi ukrepov in k razumevanju, da ministrstvo deluje maksimalno v podporo vsem, kolikor je mogoče v tem kratkem času.

Več na strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za dodatne informacije nam lahko pišete na polona.kramberger@bureauveritas.si
ali nas pokličete na 01 4757 666.