IMS posvet

News

Brezplačni posvet:
z nadgradnjo sistemov vodenja do trajnostnega poslovanja

Dec. 10 2019

Nadgradnja sistemov vodenja kakovosti prinaša organizacijam številne prednosti, ki se zrcalijo v sistematični urejenosti vseh področij delovanja, večjemu zadovoljstvu zaposlenih in odjemalcev ter posledično boljših poslovnih rezultatih.

Ali poznate koristi standardov družine ISO, ki so odlična nadgradnja osnovnemu standardu kakovosti ISO 9001?

  • ISO 14001 za certificiranje sistemov ravnanja z okoljem podrobneje navaja najpomembnejše zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje vplivov vsake organizacije na okolje.
  • ISO 45001 je novi mednarodni standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu.
  • ISO 50001 za certificiranje sistemov upravljanja z energijo in povezanih shem omogoča organizaciji razumevanje optimalne rabe energije in posluževanja alternativnih virov.
  • ISO 27001 in ISO 27701 urejata področje varnosti informacij, da bi omogočila organizacijam sistematično in primerljivo oceno tveganj ter izvajanje ustreznih kontrol za ohranitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij.
  • SA 8000 in ISO 26000 opredeljujeta priporočila in zahteve za družbeno odgovorno delovanje organizacij.

Udeležba je brezplačna. Potrebna je le predhodna prijava.
V sporočilo dopišite: Prijavljam se na brezplačni posvet.

Zahteve vseh standardov sledijo istim načelom osnovne strukture (HLS), kar organizacijam olajša uvajanje več standardov v integrirane sisteme vodenja. Tradicionalni pristop z več sistemi vodenja in ločenimi presojami je postal namreč predvsem v zadnjih letih predmet razprav o tem, kako bi se dosegla večja učinkovitost presoj in posledično povišala uspešnost poslovanja organizacije.

Vsaka organizacija lahko glede na svojo stopnjo razvoja in način izvedbe sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter drugih področij, doseže različne stopnje sistemske integracije. Praviloma je ta v treh stopnjah:

Ločeni sistemi: Vsi sistemi vodenja so oblikovani in vodeni ločeno, brez križanja aktivnosti med standardi. Takšna organizacija omogoča visoko raven individualnega nadzora, vendar je operativna učinkovitost minimalna.
Usklajeni sistemi: Določeni vidiki sistema vodenja so integrirani in nekatere aktivnosti se izvajajo hkrati. To je najbolj pogosta oblika sistemske integracije. V tej sestavi organizacija še vedno ohrani nekaj avtonomije in specializacije po posameznih procesih, koristi pa prinaša zmanjšanje podvajanja aktivnosti in s tem povezanih stroškov.
Integrirani sistemi: Edinstven in celosten sistem vodenja, ki obsega vse vidike različnih poslovnih zahtev. Ta stopnja popolne integracije je cilj mnogih organizacij, saj omogoča maksimalno operativno učinkovitost.

Na kakšen način so organizirani vaši sistemi vodenja?

Ali dosega vaša organizacija maksimalno učinkovitost poslovanja?

Z namenom optimizacije poslovanja in zaščite okolja se mnoge organizacije v zadnjih letih odločajo tudi za regenerativni poslovni model krožnega gospodarstva. Slednji je za številne organizacije lahko zahteven, saj od njih pričakuje, da razmislijo o obstoječih linearnih poslovnih modelih ter zahteva nova znanja in spretnosti za vzpostavitev učinkovitejših postopkov krožnega poslovanja.

Tudi tu so organizacijam v pomoč različni standardi, ki podpirajo organizacije pri zagotavljanju skladnosti in nenehnih izboljšav na področju trajnostnega razvoja. Bistvenega pomena za trajnostni pristop in model krožnega gospodarstva je  ISO 14001. Zahteve standarda spodbujajo pogled na življenjski cikel izdelkov in storitev ter zagotavljajo okvir za obravnavanje njihovih družbenih in okoljskih vplivov.

Ali veste, kako ISO standardi pripomorejo k vzpostavitvi učinkovitega postopka krožnega poslovanja?

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem posvetu z Bureau Veritas ob kavi in rogljičku, ki bo potekal 10. decembra 2019 v Ljubljani.

Strokovnjaki, vodilni presojevalci z bogatimi in večletnimi izkušnjami na področju presojanja sistemov vodenja, vam bodo pomagali z odgovori na zgornja in še številna druga vprašanja.

PROGRAM SREČANJA

08:30 - 09:00 Sprejem udeležencev in dobrodošlica: kava in francoski rogljiček

09:00 - 09:05 Pozdravni nagovor,
                       Borut Mlakar, direktor certificiranja sistemov vodenja

09:05 - 09:20 Prednosti integriranih sistemov vodenja,
                       Miran Gašper in Gregor Simonič

09:20 - 10:00 Osnovne zahteve in koristi standardov ISO 14001, ISO 45001 in novega ISO 50001,
                       Miran Gašper in Gregor Simonič

10:00 – 10:30 Osnovne zahteve in koristi standardov ISO 27001 in 27701,
                        Robert Brumnik

10:30 – 11:00 S standardi do poslovnega modela krožnega gospodarstva,
                        mag. Ines Hikl

datum in LOKACIJA

Datum srečanja: 10. december 2019

Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
 Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljanapovezava do lokacije

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Miran GAŠPER

Je v Avstraliji dokončal študij materialne tehnologije in se zaposlil kot projektni vodja v raziskovalnem centru COMALCO. Po vrniti v Slovenijo je pričel kot presojevalec in predavatelj sodelovati z Bureau Veritas. Ima bogate, večletne izkušnje na področju presojanja sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Pri CQI-IRCA je registriran za vodenje seminarjev za vodilne presojevalce SVK in sistemov vodenja VZD.

Gregor SIMONIČ

Dipl.inženir strojništva, ki ima zelo veliko izkušenj na področju presojanja sistemov vodenja v Sloveniji in tujini ter izvajanja seminarjev za notranje presojevalce, skrbnike procesov in vodstvo. Pri Bureau Veritas ima status vodilnega presojevalca za ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 in status presojevalca za biogoriva (ISCC EU, REDCert EU, ISCC DE, ISCC PLUS).

Robert BRUMNIK

Za Bureau Veritas izvaja presoje po standardih ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je predavatelj na seminarjih za DPO in GDPR specialiste. Na Fakulteti za podjetništvo – GEA College je izredni profesor za predmetno področje informatika. Dosedaj je objavil več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov.

INES HIKL

Ines Hikl univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije in mag. s področja managementa kakovosti storitev je kariero začela kot tehnični vodja tekstilnega laboratorija v kontrolni hiši.  Od leta 2004 je zaposlena v Bureau Veritas kot tehnični vodja za certificiranje sistemov vodenja. Ima status vodilne presojevalke za ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 in SA 8000.

Udeležba je brezplačna. Potrebna je le predhodna prijava.
V sporočilo dopišite: Prijavljam se na brezplačni posvet.

Za dodatne informacije nas pokličite v Bureau Veritas. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja:
Melita Jurca in Irvin Kocjancic

T: 01 4757 652
E: melita.jurca@bureauveritas.com
E: irvin.kocjancic@bureauveritas.com

Veselimo se srečanja z vami!