ISO 45001

ISO 45001

HS1 – SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN ZAHTEVE ISO 45001:2018

Namen

Seznaniti udeležence s sistemom vodenja VZD in z zahtevami standarda ISO 45001:2018.

Vsebina 
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti.
• Standard ISO 45001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje.
• Izrazi in definicije.
• Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2015.
• Zaključna diskusija.

Več informacij in prijava je dostopno na spletni strani za usposabljanje.

HS2 – SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ISO 45001:2018

Namen
Udeleženci bodo:
• Spoznali ključna načela sistema vodenja VZD,
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 45001:2018,
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja VIZD po zahtevah standarda ISO 45001.

Vsebina 
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti.
• Standard ISO 45001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje.
• Izrazi in definicije.
• Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2015.
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 45001:2015.
• Praktične vaje.
• Pisni preizkus znanja.

Več informacij in prijava je dostopno na spletni strani za usposabljanje.

HS3 – SEMINAR ZA VODILNE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ISO 45001:2018 (CQI – IRCA CERTIFICIRAN SEMINAR PR357)

Namen

Poglavitni namen je usposobiti udeležence za opravljanje presoj sistemov vodenja VZD (prva, druga in tretja stranka) po zahtevah standarda ISO 45001:2018 ter v skladu z zahtevami ISO 19011, ISO 17021.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci sposobni
• Izvajati presojo skladno z zahtevami standarda ISO 45001:2018.
• Razložiti vsebino, obseg in razmerje med ISO 45001, ISO 19011 in ISO 17021.
• Razumeti pomen vodenja VZD pri poslovanju.
• Načrtovati in voditi presojo skladno s kriteriji presoje.
• Uspešno izvesti presojo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.
• Ustvariti jasna, jedrnata in ustrezna poročila o presoji.
• Poročati o ugotovitvah presoje.

Vsebina
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – pregled, izrazi in definicije.
• Tehnike presojanja.
• Presoja sistema VZD po zahtevah ISO 45001:2018 – kako bomo presojali:

• Voditeljstvo
• Planiranje
• Podpora
• Delovanje
• Vrednotenje učinka
• Izboljševanje

• Postopek akreditacije (ISO 17021, IAF MD1)
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, CQI-IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Pisni preizkus znanja

Več informacij in prijava je dostopno na spletni strani za usposabljanje.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
01 475 76 54