USPOSABLJANJA VZD/VPP

USPOSABLJANJA IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM 

DELODAJALEC JE ODGOVOREN ZA USPOSOBLJENOST DELAVCEV ZA VARNO OPRAVLJANJE DELA

Po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 56/99, 64/01) mora vsak delodajalec poskrbeti za varnost svojih zaposlenih. Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

KAKO POTEKA USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU?

Usposabljanje se izvede po programu teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno in zdravo delo, ki je izdelan na podlagi ocene tveganja in se prilagaja posebnostim delovnega mesta:

 • teoretično usposabljanje za varno delo,
 • izpit oz. preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo,
 • praktično usposabljanje za varno delo na delovnem mestu,
 • preizkus praktične usposobljenosti za varno delo.
PODROČJA USPOSABLJANJA PRI KATERIH VAM LAHKO POMAGAMO:
 • Varnost in zdravje pri delu
 • varno delo s kemikalijami
 • varno delo na višini
 • varno delo z dvigali (mostnimi, dvižnimi)
 • varno delo z dvižnimi napravami (ploščadi) in transportnimi sredstvi (viličar)
 • varno delo z težko gradbeno mehanizacijo
 • varno delo v utesnjenih prostorih
 • varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih
 • usposabljanje pooblaščenih, udeleženih in drugih oseb za izvajanje LO-TO (Lock out- Tag out) postopka 
 • pripravljalni seminarji za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Ne tvegajte visokih kazni inšpekcije za delo. Uredite izpolnjevanje zakonskih zahtev in poskrbite za varno in zdravo delo vaših zaposlenih.

Kontaktirajte nas

UROŠ KOROŠEC
VODILNI INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
01 47 57 697

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49