PREGLED DEKLARACIJ PREHRAMBENIH IZDELKOV

PREGLED DEKLARACIJ PREHRAMBENIH IZDELKOV
OSNOVNA OBLIKA INFORMIRANJA POTROŠNIKOV

POSLOVNI IZZIV

Označevanje izdelkov je osnovna oblika informiranja potrošnikov. Deklaracija je pritrjena na izdelek in tako potrošnik ustrezno informacijo o lastnostih izdelka, njegovem poreklu in varnosti prejme v trenutku nakupa. Ta mu je na voljo tudi pozneje, vse do porabe izdelka.

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan z označbami na živilu potrošniku zagotoviti popolno, natančno, razločno in lahko razumljivo informacijo o izdelku.

Informacije, ki so na deklaraciji, ne smejo biti zavajajoče, še posebej glede:

• lastnosti živila (poreklo, sestava, količina, rok trajanja, metoda proizvodnje, značilnosti itd.);

• pripisovanja posebnih učinkov oz. lastnosti;

• pripisovanja posebnih lastnosti, če je to splošna lastnost podobnih živil.

REŠITEV

Zagotovimo pravilno označevanje prehrambenih izdelkov

Označevanje živil ureja cela vrsta predpisov, zato se proizvajalci živil pogosto pritožujejo, da je njihovo označevanje izredno zahtevna naloga. Rezultati inšpekcijskega nadzora označevanja živil kažejo, da je nepravilno označevanje živil še vedno zelo pogosto.

Po drugi strani pa se potrošniki pritožujejo, da na deklaraciji težko najdejo informacijo, ki jo iščejo, ali pa deklaracijo težko preberejo. Zahtevane informacije so na deklaracijah pogosto zapisane v drobnem tisku, prekrite s trženjskimi slogani ali zapisane na neustreznem mestu.

V nekaterih primerih je zaradi neustrezne deklaracije potreben celo umik živila s trga. To povzroči ogromne stroške, ki jih zavarovalnice v večini primerov, še posebej če gre za umik na podlagi inšpekcijskega nadzora, ne priznavajo. Zaradi velikega zanimanja potrošnikov za varnost živil in s tem povezanega zanimanja medijev lahko umik izdelka močno omaja ugled podjetja.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

V Sloveniji ima družba dolgoletno tradicijo in bogate izkušnje tako v kmetijstvu kot tudi v živilsko-predelovalni industriji. Prednosti poznavanja lokalne zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo živil in distribucijo, kulture, navad in drugih zahtev lokalnega trga dopolnjuje gosta mreža zaposlenih strokovnjakov v 150 državah po vsem svetu.

Družbi Bureau Veritas je akreditacijske listine podelilo več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles (UKAS, ANAB, COFRAC, ENAC in DANAC). Pridobljene akreditacije na številnih področjih nam omogočajo, da lahko ponudimo kombinirane presoje za izboljševanje sistemov vodenja.

Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je pomagati vaši organizaciji pri nadaljnjem uspešnem razvoju.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61