POŽARNA VARNOST

POŽARNA VARNOST

Vsi lastniki ali uporabniki poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov (razen eno in dvostanovanjskih stavb) so dolžni določiti požarni red stavbe. Bureau Veritas ima s strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje vsa potrebna pooblastila za organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom, izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter izvajanje drugih ukrepov požarne varnosti v stavbah.

Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije izdelujemo v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarnem redu.