INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA VERIFICIRANJE INFRASTURKTURE IN TIRNIH VOZIL

INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
VERIFICIRANJE INFRASTURKTURE IN TIRNIH VOZIL

Glavni pravni akt Evropske unije, ki opredeljuje interoperabilnost, je »Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti« (dopolnitev 2011/18/EU), s katero se državljanom Evropske unije, gospodarskim subjektom, regionalnim in lokalnim organom v celoti omogoči, da uživajo koristi območja brez notranjih meja. Zahteva se zlasti združljivost med železniško infrastrukturo in vozili ter medsebojno povezovanje informacijskih in komunikacijskih sistemov upravljavcev železniške infrastrukture in prevoznikov.

Bureau Veritas, d.o.o. je priglašeni organ za interoperabilnost železniškega sistema znotraj Skupnosti, v skladu z Direktivo 2008/57/ES, številka priglašenega organa 2129. V okviru pristojnosti izvajamo ocenjevanje skladnosti komponent interoperabilnosti ali njihove primernosti za uporabo in ES verifikacije železniških podsistemov:

  • infrastruktura,
  • energija,
  • vodenje-upravljanje in signalizacija,
  • tirna vozila.

SEZNAM VLOG ZA VERIFIKACIJO IN OCENO SKLADNOSTI, IZDANIH ALI ZAVRNJENIH POTRDIL O SKLADNOSTI IN / ALI PRIMERNOSTI ZA UPORABO

interoperabilnost železniškega prometa